Til hovedinnhold

Regulering av svine- og fjørfeproduksjon – kommentarer til regelverk

Begrepsforklaring

Nedenfor følger en kort beskrivelse av begreper brukt i husdyrkonsesjonsregelverket. 

Konsesjonsregulert produksjon 

Gjelder all svine- og fjørfeproduksjon. At produksjonen er konsesjonsregulert vil si at det er satt grenser for hvor stor produksjon det er lovlig å ha for hver enkelt produsent og på hver enkelt eiendom. 

Konsesjonsgrense 

Grense for hvor stor produksjon det er lovlig å ha uten konsesjon. Grensen gjelder per produsent/foretak og per gårds- og bruksnummer. 

Konsesjonsfri drift 

Betegnelse på all produksjon som drives under konsesjonsgrensen. 

Konsesjonsenhet 

Felles enhet på produksjonsomfang for all konsesjonsregulert produksjon. Antall dyr blir regnet om til antall konsesjonsenheter. 

Konsesjon 

Tillatelse til å produsere ut over konsesjonsgrensen. Konsesjon er innvilget etter antall dyr, og er knyttet til en fysisk / juridisk person, og et gitt gårds- og bruksnummer. 

Konsesjonsplikt 

Konsesjonsplikt inntrer når produksjonsomfanget går ut over konsesjonsgrensen eller gitt konsesjon. 

Konsesjonsinnehaver 

Den produsenten eller det foretaket som har konsesjon til å produsere ut over konsesjonsgrensen. 

Fant du det du lette etter?