Til hovedinnhold

Regulering av svine- og fjørfeproduksjon – kommentarer til regelverk

Vedlegg 2: Utregning av midlertidig konsesjon for utrangering av avlspurker

I dette vedlegget vises fire eksempler på utregning av midlertidig konsesjon for utrangering av avlspurker. 

1. Smågrisbesetning uten ordinær konsesjon 

En smågrisbesetning uten ordinær konsesjon hadde følgende produksjonstall for 2017 og 2018: 

År 

Slaktede avlspurker 

Solgte avlspurker 

Destruerte avlspurker 

Sum utrangerte avlspurker 

2017 

197 

250 

447 

2018 

205 

130 

338 

Denne produsenten kan søke om midlertidig konsesjon for 447 utrangerte avlspurker. 

2. Kombinertbesetning uten ordinær konsesjon 

En kombinertbesetning uten ordinær konsesjon hadde følgende produksjonstall for 2017 og 2018: 

År 

Slaktegriser 

Slaktede avlspurker 

Solgte avlspurker 

Destruerte avlspurker 

Sum utrangerte avlspurker 

2017 

1 200 

87 

87 

2018 

1 150 

82 

84 

Fra denne besetningen kunne det i 2017 maksimalt utrangeres 65 avlspurker. Det finner vi slik: 

2100 konsesjonsenheter−1200 slaktede slaktegriser14≈65

Det ble utrangert 87 avlspurker fra besetningen i 2017, som er 22 avlspurker mer enn beregningen viser at kunne utrangeres.  

I 2018 kunne det maksimalt utrangeres 68 avlspurker fra besetningen. Det finner vi slik:[Formel] 

Det ble utrangert 84 avlspurker fra besetningen i 2018, som er 16 mer enn beregningen viser at kunne utrangeres.  

Den midlertidige konsesjonen beregnes som konsesjonsgrensen + differansen mellom beregnet antall maksimalt utrangerte og faktisk antall utrangerte avlspurker fra det året med høyest utrangering av avlspurker. I dette tilfellet ble det utrangert flest avlspurker i 2017, og differansen mellom beregnet maksimalt utrangerte og faktisk utrangerte avlspurker var på 22. Denne produsenten kan derfor innvilges en midlertidig konsesjon på inntil 172 (150+22) utrangerte avlspurker. 

Vi minner om at den innvilgede konsesjonen kun er et utgangspunkt, og at produsenten må tilpasse antallet utrangerte avlspurker etter antallet slaktede eller omsatte slaktegriser i løpet av året!  

3. Formeringsbesetning uten ordinær konsesjon 

En formeringsbesetning uten ordinær konsesjon hadde følgende produksjonstall for 2017 og 2018: 

År 

Slaktegriser 

Utrangerte avlspurker 

2017 

1 200 

627 

2018 

1 420 

560 

 

Fra denne besetningen kunne det i 2017 utrangeres maksimalt 94 avlspurker. Det finner vi slik: 
(2100 konsesjonsenheter – 1 200 slaktegriser) / 9,54545 ≈ 94 
Det ble utrangert 627 avlspurker fra besetningen i 2017, som er 533 (627 – 94) mer enn beregningen viser at kunne utrangeres. 

I 2018 kunne det maksimalt utrangeres 71 avlspurker fra besetningen. Det finner vi slik: 
(2 100 konsesjonsenheter – 1 420 slaktegriser ) / 9,54545 ≈ 71 
Det ble utrangert 489 (560 – 71) avlspurker mer enn beregningen viser at kunne utrangeres. 

Ved å følge den samme metodikken som over, finner vi at den midlertidige konsesjonen blir på 753 (220 + 533) utrangerte avlspurker. Legg merke til at man bruker konsesjonsgrensen for den aktuelle besetningstypen ved utregning av midlertidig konsesjon. 

4. Kombinertbesetning med ordinær konsesjon 

En kombinertbesetning med konsesjon på 7 000 konsesjonsenheter har følgende produksjonstall for 2017 og 2018: 

År 

Slaktegriser 

Utrangerte avlspurker 

2017 

3 027 

717 

2018 

3 568 

837 

Fra denne besetningen kunne det i 2017 utrangeres maksimalt 284 avlspurker. Det finner vi slik:  
(7 000 konsesjonsenheter – 3 027 slaktegriser ) / 14 ≈ 284 
Det ble utrangert 717 avlspurker, som er 433 (717 – 284) avlspurker mer enn beregningen viser at kunne utrangeres. 

I 2018 kunne det maksimalt utrangeres 246 avlspurker fra besetningen. Det finner vi slik: 
(7 000 konsesjonsenheter – 3 568 slaktegriser ) / 14 ≈ 246 
Det ble utrangert 837 avlspurker, som er 586 (837 – 246) avlspurker mer enn beregningen viser at kunne utrangeres.  

Denne besetningen har en konsesjon på 7 000 konsesjonsenheter, som tilsvarer 500 utrangerte (7 000 konsesjonsenheter / 14 konsesjonsenheter per utrangerte avlspurke) avlspurker. Den midlertidige konsesjonen for utrangering av avlspurker beregnes som konsesjonen + differansen mellom beregnet antall utrangerte og faktisk antall utrangerte avlspurker fra det året med høyest utrangering. Denne besetningen vil derfor få en midlertidig konsesjon på inntil 1 086 utrangerte avlspurker (500+586).  

Igjen gjør vi oppmerksom på at den innvilgede konsesjonen kun er et utgangspunkt, og at produsenten må tilpasse antallet utrangerte avlspurker etter antallet slaktede eller omsatte slaktegriser i løpet av året!

Fant du det du lette etter?