Til hovedinnhold

Regulering av svine- og fjørfeproduksjon – kommentarer til regelverk

Innledning

Regler om svine- og fjørfeproduksjon i jordbruket er regulert av:    

Lov om svine- og fjørfeproduksjonen 

Husdyrkonsesjonsregelverket setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe det er lov til å ha. Ordningen skal legge til rette for spredning av svine- og fjørfeproduksjonen på flere enheter, ved å regulere produksjonsomfanget hos den enkelte produsent. Reglene følger av lov 1. april 2004 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen. 

Forskrift om svine- og fjørfeproduksjon i jordbruket  

Konsesjonsgrenser, forholdstall og satser fremgår av forskrift 1. april 2004 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen.   

Forvaltningsloven   

For behandlingen av søknader gjelder reglene i forvaltningsloven.   

Fant du det du lette etter?