Til hovedinnhold

Regulering av svine- og fjørfeproduksjon – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 11. Straff

§ 11 

«Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven eller forskrifter gitt i medhold av loven, straffes med bøter».  

Kilde: Svine- og fjørfeproduksjonsloven (Lovdata) 

Straffbare forhold og straffesak 

Det er påtalemyndigheten som avgjør om det foreligger et straffbart forhold og hvorvidt det skal reises straffesak. Formålet med anmeldelsen er derfor å gi påtalemyndigheten grunnlag for å ta stilling til om etterforskning skal iverksettes.  

Fant du det du lette etter?