Til hovedinnhold

Regulering av svine- og fjørfeproduksjon – kommentarer til regelverk

Oversikt over endringer

Gjeldende fra 1. januar 2020 

Endringer i forskriften om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen §§ 1, 3, 4, 9, 9a og 9 b. Endringene ble fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. oktober 2019, og tredte i kraft 1. januar 2020. Endringene av husdyrkonsesjonsregelverket ble fattet grunnet et behov for å håndtere veksten av smågrisproduksjon basert på engangspurker.   

Gjeldende fra 8. oktober 2020 

Endring i forskriften om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 8 første ledd. Departementet fastsatte ny sats for standardisert erstatning i eggproduksjon til 40 kroner per verpehøne 8. oktober 2020.   

Gjeldende fra 3. juli 2019 

I forskriften om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 8. Satsene for standardisert erstatning ble revidert og fastsatt av Landbruks- og matdepartementet i fastsettelsesbrev 3. juli 2019. Den standardiserte erstatningen er nå avgrenset til nettofortjenesten av den ulovlige produksjonen.  

Fant du det du lette etter?