Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/19

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – forvaltningsansvar og saksbehandling

Innhold på siden:

Innledning

Vilkårene for å motta regionalt miljøtilskudd er fastsatt i de regionale forskriftene, kommentarer til regelverket og retningslinjene fastsatt av statsforvalteren.  

Dette rundskrivet gir informasjon til kommuner og statsforvaltere om saksbehandlingsprosess, kontroller og retningslinjer for behandling av søknader om regionalt miljøtilskudd, inkludert søknader om tilskudd til drift av beitelag. Kommentarer til vilkårene for de enkelte tiltakene og de generelle bestemmelsene finnes i Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – kommentarer til regelverk (tidligere Instruks for regionale miljøprogram).

I de regionale forskriftenes kapittel om Generelle bestemmelser er enkelte av paragrafene helt eller i stor grad like paragrafer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Saksbehandlingsrutiner for regionale miljøtilskudd når det gjelder opplysningsplikt og kontroll, avkorting ved regelverksbrudd, tilbakebetaling og renter mv. vil derfor i stor grad være sammenfallende med rutiner beskrevet i rundskriv 2022-11 Forvaltningsansvar og saksbehandling for produksjonstilskudd og rundskriv 2021-47 Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - kommentar til regelverk.  

Vi gjør oppmerksom på at fagsystemet for regionale miljøtilskudd (eStil-RMP) og fagsystemet for produksjonstilskudd (eStil PT) er to helt separate digitale tjenester. Hvordan man går frem for å utføre ulike operasjoner i eStil-RMP er beskrevet i dette rundskrivet samt i brukerveiledningen som finnes på tjenestesiden for eStil-RMP.

Fant du det du lette etter?