Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/17

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – forvaltningsansvar og saksbehandling

Innhold på siden:

Innledning

Rundskrivet beskriver instrukser og retningslinjer for saksbehandling og kontroll av søknad om regionalt miljøtilskudd (RMP), inkludert søknader om tilskudd til drift av beitelag. Sentrale krav og føringer for saksbehandlingen som følger av forvaltningsloven og økonomiregelverket er belyst i rundskrivet.  

Rundskrivet må leses i sammenheng med

Rundskriv for forvaltningsansvar og saksbehandling av produksjonstilskudd og avløsertilskudd ble oppdatert i 2024. Rundskriv for saksbehandling av RMP er i år oppdatert med et mål om å tydeliggjøre krav til saksbehandlingen. Rammer og krav for saksbehandling av begge tilskuddene er de samme. Det er gjort tilpasninger for tilskudd til regionalt miljøtilskudd hvor det er nødvendig. 

Statsforvalteren kan utarbeide saksbehandlingsrundskriv for de regionale miljøtilskuddene i sitt fylke, jamfør tildelingsbrev til statsforvalteren 2024. Det kan for eksempel handle om tolkning av vilkår som statsforvalteren setter i forskrift om regionale miljøtilskudd. Statsforvalteren skal sende kopi av saksbehandlingsrundskrivet til Landbruksdirektoratet. Dersom statsforvalteren ikke utarbeider et eget saksbehandlingsrundskriv, skal Landbruksdirektoratet orienteres om dette.
 

Fant du det du lette etter?