Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/17

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – forvaltningsansvar og saksbehandling

Oversikt over endringer

(Endringer fra forrige rundskriv (2023-22))

Siden det er gjort en større jobb på oppdatering av rundskrivet er det flere endringer i teksten sammenlignet med tidligere år. Det er likevel viktig å presisere at det er få endringer fra fjorårets søknadsomgang til i år. Noen kapitler har endret rekkefølge og noe av informasjonen er flyttet på. Noen viktige endringer finner dere i:

Kapittel 2 Viktige datoer og endringer siden forrige søknadsomgang

 • Datoer er oppdatert for gjeldende søknadsomgang
 • Oppdatert tekst om tiltak og informasjon om søknadsomgangen

Kapittel 3 Endret til Praktisk informasjon før saksbehandling

 • Endret fra Om saksbehandlingssystemet
 • Har inkludert informasjon om frister og endringer i søknader, som tidligere stod i kapittel 4

Kapittel 4 Endret til Saksbehandlingssystemet og kart

 • Endret fra forberedelser før saksbehandling – mye som stod i det gamle kapittel 4 er flyttet til nytt kapittel 5
 • Samlet det som går på saksbehandlingssystemet og kart i dette kapittelet

Kapittel 5 Rammer og krav for saksbehandlingen

 • Nytt kapittel
 • Inkludert økonomiregelverket og omtale av internkontroll
 • Omtale av forvaltningsloven, veiledningsplikt, inhabilitet m.m. er flyttet fra kapittel 4 til dette kapittelet

Kapittel 6 Saksbehandling og avkorting

 • Omtale av kart i saksbehandlingen av regionale miljøtilskudd er flyttet til kapittel 4

Kapittel 7 Endret til Kontroll

 • Endret fra Risikobasert kontroll og er flyttet fra gamle kapittel 5 til dette kapittelet
 • Innarbeidet krav til kontroll etter økonomiregelverket
 • Oppdatert informasjon om kontrollmetoder slik at det er mer likt rundskriv for PT

Kapittel 8 Vedtak og utbetaling

 • Omtale av tilbakebetaling og renter er flyttet til kap. 11

Kapittel 10 Tilfeller som krever særskilt behandling

 • Lagt til avsnitt om politianmeldelse

Kapittel 11 Klage og omgjøring av vedtak uten klage

 • Tatt inn tilbakebetaling og renter

Ellers er det gjort enkelte strukturelle endringer og oppdatering av årstall i teksten.

Det ble gjort en større gjennomgang av rundskrivet for produksjonstilskudd og avløsertilskudd – forvaltningsansvar og saksbehandling i 2023/24. Rundskriv for saksbehandling av RMP er i stor grad harmonisert med dette rundskrivet.

Fant du det du lette etter?