Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/22

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – forvaltningsansvar og saksbehandling

Innhold på siden:

Oversikt over endringer

Kapittel 2

  • Datoer er oppdatert for gjeldende søknadsomgang
  • Oppdatert tekst om nye tiltak og endringer i tiltaksklasser

Kapittel 4

  • Oppdatert tekst om importfunksjon i RMP-kart
  • Oppdatert tekst om søknadsfrister

Kapittel 6

  • Omtale av utmåling av tilskudd i områder med erosjonsrisikokart
  • Oppdatering av kapittel om avkorting etter endring i forskriftsmal

For øvrig er det gjort enkelte strukturelle endringer og oppdatering av årstall i teksten. 
 

Fant du det du lette etter?