Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/19

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – forvaltningsansvar og saksbehandling

Innhold på siden:

Oversikt over endringer

(Endringer fra forrige rundskriv, 2021-12)

Kapittel 2

  • Datoer er oppdatert for gjeldende søknadsomgang
  • Oppdatert tekst om tilskudd til klimarådgivning

Kapittel 5

  • Omtale av gjennomføring av stedlig kontroll

Kapittel 6

  • Omtale av klassifisering av ikke-erosjonsklassifiserte arealer

For øvrig er det gjort enkelte strukturelle endringer og oppdateringer av årstall i teksten.

Fant du det du lette etter?