Til hovedinnhold

Veileder versjon 1.0.3.

Veileder for kartlegging av MiS-livsmiljøer etter NiN

Innhold på siden:

Generelle registreringsvariabler

Variabler

NiN-kode

Enhet

Merknad

Sjikting

9TS–(1–3)

Sjikt (1-3)

En-, to- eller flersjiktet

Uttørkingseksponering

UE–(0, a–g)

Trinn

Erstatter «topografisk posisjon» i MiS

Naturskogsdynamikk

7SD–0 (0–1)

Binær

Normalskog (0) eller naturskog (1)

Skogsbestandsdynamikk i normalskog

7SD–NS–(1–5),

HKL 1-5

Bare relevant dersom 7SD–0 har verdien 0 (normalskog)

Vannmetning

VM–(0,a,b,+)

Trinn

 

Kalkinnhold

KA (a–i)

Trinn

 

Grunntype 1

T4 – V8

Arealandel (10%-klasser)

 

3 mulige forekomster av grunntyper på hver egenskapsfigur. Sum skal være 100%

Grunntype 2

T4 – V8

Arealandel (10%-klasser)

Grunntype 3

T4 – V8

Arealandel (10%-klasser)

Tabellen viser variabler som skal oppgis for samtlige livsmiljøer definert som NiN egenskapsområder og Rik bakkevegetasjon (livsmiljø 1-6 og 9). I tillegg kommer spesifikke registreringsvariabler for hvert enkelt livsmiljø. Disse er oppgitt i beskrivelsen av hvert miljø. For miljøene brannflate, leirravine, bekkekløft og bergvegger benyttes kun de spesifikke registreringsvariablene.

Fant du det du lette etter?