Til hovedinnhold

Veileder versjon 1.0.3.

Veileder for kartlegging av MiS-livsmiljøer etter NiN

Innhold på siden:

Oversikt over livsmiljøer og plassering i NiN-systemet

Livsmiljønavn

NiN-gruppenummer

NiN-kode beskrivelse og plassering i NiN-systemet

 1. Stående død ved

  1. Stående død ved

Naturgitt objekt

4DG Stående død ved (gadd)

 2. Liggende død ved

  2. Liggende død ved

Naturgitt objekt

4DL Liggende død ved (læger)

 3. Rikbarkstrær

13. Tre med spesielt livsmedium

Naturgitt objekt og artssammensetning

4TS Trær med rikbark og 1AE Trær med neverlav

 4. Trær med hengelav

13. Tre med spesielt livsmedium

Naturgitt objekt

4TL-HE Trær med hengelav

 5. Eldre lauvsuksesjon

  5. Eldre lauvsuksesjon

Tilstandsvariasjon

7SD Skogsbestandsdynamikk og 7RA Rasksuksesjon

 6. Gamle trær

  6. Gamle trær

Naturgitt objekt

4TG Gammelt tre

 7. Hule lauvtrær

13. Tre med spesielt livsmedium

Naturgitt objekt

4TL-HL Hule lauvtrær

 8. Brannflater

  8. Brannflater

Tilstandsvariasjon

7DN-BR Naturlig bestandsreduksjon på tresatt areal

 9. Rik bakkevegetasjon

  9. Rik bakkevegetasjon

Typeinndeling

T4-V8 Utvalg av grunntyper

10. Bergvegg

14. Landform

Typeinndeling og tLKM

T1 + HF-+ Nakent berg med bergvegg

11. Leirravine

14. Landform

Landform

3ER-RL Erosjonsform - Ravine

12. Bekkekløft

14. Landform

Landform

3ER-BK Elveløpsformer - Bekkekløft

Tabellen gir oversikt over hvor i typesystemet og beskrivelsessystemet til NiN livsmiljøene befinner seg. Livsmiljøene i MiS er knyttet til ulike deler av beskrivelsessystemet, noe som innebærer at enkelte livsmiljøer kartlegges som egenskapsobjekter og andre i henhold til NiN sin typeinndeling.

Fant du det du lette etter?