Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – beregningsveiledning

Innhold på siden:

1. Innledning

I denne veilederen finner du forklaring på hvordan produksjonstilskudd og avløsertilskudd blir beregnet. Veilederen bygger på jordbruksavtalen, og kan benyttes som et oppslagsverk av både søkere og forvaltning av tilskuddene. Hvis du er lite kjent med de økonomiske virkemidlene i landbrukspolitikken og lurer på hva uttrykkene «sone» og «intervall» betyr i denne sammenhengen, anbefaler vi at du leser Ulike satser i ulike geografiske områder og Husdyrtilskudd - Intervaller og avgrensninger i antall dyr det gis tilskudd for før du leser de andre kapitlene i denne veilederen. 

Det blir fastsatt en ny jordbruksavtale hvert år. Eksemplene, intervallene og satsene i beregningsveilederen vil imidlertid ikke bli oppdatert hvert år. Du vil derfor kunne lese omtaler og beregninger basert på tidligere jordbruksavtaler. Prinsippene og utregningsmetodene vil fortsatt være riktige, og kan benyttes for å forstå tilskuddsberegningen. Se alltid til den gjeldende jordbruksavtalen for å finne de gjeldende beregningsreglene, herunder satser og intervaller. Beregningsreglene for produksjonstilskuddene står i kapittel 7 i jordbruksavtalen, beregningsreglene for avløsertilskudd står i kapittel 9.1, og beregningsreglene for distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker og distriktstilskudd for matpotet dyrket i Nord-Norge står i kapittel 6.6. 

Merk at satsene for produksjonstilskuddene og avløsertilskudd som fastsettes i jordbruksoppgjøret er foreløpige, og Landbruks- og matdepartementet kan etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag justere satsene innenfor bevilgningen. Landbruksdirektoratet publiserer en oversikt over de endelige satsene for søknadsomgangen i januar/februar hvert år. 

I denne veilederen finner du ikke informasjon om vilkårene for å motta produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Vilkårene for å motta produksjonstilskudd framgår av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket samt gjeldende jordbruksavtale. Se også kommentarer til regelverket for produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for kommentarer og utdypende forklaringer til forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Fant du det du lette etter?