Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – beregningsveiledning

11. Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker samt matpotet i Nord-Norge

Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker 

Tilskuddet beregnes ved å gange sammen kg vare (stk. for salat) med satsene som framgår av jordbruksavtalen. Satsene varierer fra sone til sone, og fra kultur til kultur. Man skal bruke den satsen som gjelder for sonen hvor produksjonen har skjedd. Hvis foretaket har produsert samme kultur i flere soner, brukes satsen som gjelder for den sonen hvor størsteparten av det tilskuddsberettigede arealet av veksten befinner seg. Oversikt over sonene står i Ulike satser i ulike geografiske områder.

Det gis et ekstra tilskudd for industribær. Bær som nyttes til bearbeiding (industribær) gir dermed grunnlag for både distriktstilskudd for bær og distriktstilskudd for industribær. 

Minstekvantum 

For å motta tilskudd må man ha omsatt mer enn minstekvantum. Hva minstekvantum er for de ulike produktene framgår av jordbruksavtalen. 

I Jordbruksavtale 2022–2023, er disse grensene for minstekvantum beskrevet i Tabell 6.9 i kapittel 6.6.2. 

Minstekvantum
Frukt og pressfrukt (samlet) 2000 kilo
Bær, samlet til både konsum og bearbeiding 1 000 kilo
Tomat og slangeagurk (samlet) 2 000 kilo 
Salat 5 000 stykk

Eksempel 

Hvis et foretak leverer 500 kilo jordbær og 500 kilo bringebær, gis det tilskudd for hele kvantumet. 

Maksimalkvantum 

Det er begrensninger for hvor mye grønnsaker man kan få tilskudd for. Hva maksimalkvantum er framgår av jordbruksavtalen. Uansett hvor mye vare man har omsatt, får man ikke tilskudd for mer enn disse mengdene. 

I jordbruksavtale 2020–2021, er disse grensene for maksimalkvantum beskrevet i Tabell 6.12 i kapittel 6.6.3. 

Maksimalkvantum 
Tomat 103 400 kilo 
Slangeagurk 151 800 kilo
Salat 220 000 stykk

Distriktstilskudd for matpotet og frilandsgrønnsaker i Nord-Norge 

Tilskuddet beregnes ved å gange sammen kilo matpotet og frilandsgrønnsaker (ekskl. salat) dyrket i Nord-Norge med satsen som framgår av jordbruksavtalen.

Fant du det du lette etter?