Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – beregningsveiledning

15. Hvilke tilskudd gir koden?

Her finner du en oversikt over kodene i søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Oversikten vise hvilke tilskudd den enkelte kode inngår i beregningen av. 

Dyr 

Hester 

Totalt antall hester på telledato 

Kode – dyr 

Brukes til å beregne 

115 – Hester under 3 år 

Maksimalt grovfôrareal 
Maksimalt innmarksbeiteareal 
Avløsertilskudd 

116 – Hester over 3 år 

Maksimalt grovfôrareal 
Maksimalt innmarksbeiteareal 
Avløsertilskudd 

193 – Hester i pensjon i beitesesongen. 

Maksimalt grovfôrareal 
Maksimalt innmarksbeiteareal 
Avløsertilskudd 

Hester på beite 

Kode – dyr 

Brukes til å beregne 

455 – Hester, alle 

Beitetilskudd 

Hester på utmarksbeite 

Kode – dyr 

Brukes til å beregne 

450 – Hester 

Utmarksbeitetilskudd 

Hester av bevaringsverdig rase 

Kode – dyr 

Brukes til å beregne 

725 – Unghester under 3 år av bevaringsverdig rase 

Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser 

Storfe 

Totalt antall storfe på telledato 

Kode – dyr 

Brukes til å beregne 

120 – Melkekyr 

Husdyrtilskudd 
Driftstilskudd til melkeproduksjon 
Tilskudd til små og mellomstore melkebruk 
Maksimalt grovfôrareal 
Maksimalt innmarksbeiteareal 
Avløsertilskudd 

121 – Ammekyr 

Husdyrtilskudd 
Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon 
Maksimalt grovfôrareal 
Maksimalt innmarksbeiteareal 
Avløsertilskudd 

118 – Ammekyr av minst 50% kjøttferase 

Husdyrtilskudd 
Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon 

119 – Øvrige storfe 

Husdyrtilskudd 
Maksimalt grovfôrareal 
Maksimalt innmarksbeiteareal 
Avløsertilskudd 

Økologisk storfe 

Kode – dyr 

Brukes til å beregne 

801 – Økologiske melkekyr 

Tilskudd for økologiske husdyr 

802 – Økologiske ammekyr 

Tilskudd for økologiske husdyr 

803 – Økologiske øvrige storfe 

Tilskudd for økologiske husdyr 

Storfe på beite 

Kode – dyr 

Brukes til å beregne 

411 – Melkekyr og ammekyr 

Beitetilskudd 

422 – Øvrige storfe 

Beitetilskudd 

Storfe på utmarksbeite 

Kode – dyr 

Brukes til å beregne 

410 – Melkekyr og ammekyr 

Utmarksbeitetilskudd 

420 – Øvrige storfe 

Utmarksbeitetilskudd 

Storfe på utmarksbeite 

Kode – dyr 

Brukes til å beregne 

720 – Kyr av bevaringsverdig rase 

Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser 

721 – Okser av bevaringsverdig rase 

Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser 

Småfe 

Totalt antall småfe på telledato 

Kode – dyr 

Brukes til å beregne 

145 – Søyer født i fjor eller tidligere 

Husdyrtilskudd 
Maksimalt grovfôrareal 
Maksimalt innmarksbeiteareal 
Avløsertilskudd 

146 – Værer født i fjor eller tidligere 

Husdyrtilskudd 
Maksimalt grovfôrareal 
Maksimalt innmarksbeiteareal 
Avløsertilskudd 

139 – Melkesau 

Husdyrtilskudd 
Maksimalt grovfôrareal 
Maksimalt innmarksbeiteareal 
Avløsertilskudd 

140 – Melkegeiter 

Husdyrtilskudd 
Driftstilskudd til melkeproduksjon 
Maksimalt grovfôrareal 
Maksimalt innmarksbeiteareal 
Avløsertilskudd 

142 – Ammegeiter 

Husdyrtilskudd 
Maksimalt grovfôrareal 
Maksimalt innmarksbeiteareal 
Avløsertilskudd 

144 – Bukker og ungdyr, medregnet kje 

Brukes til statistikk 

Økologiske småfe 

Kode – dyr 

Brukes til å beregne 

821 – Økologiske sauer 

Tilskudd for økologiske husdyr 

811 – Økologiske ammegeiter 

Tilskudd for økologiske husdyr 

810 – Økologiske melkegeiter 

Tilskudd for økologiske husdyr 

Småfe på beite 

Kode – dyr 

Brukes til å beregne 

487 – Sauer, født i fjor eller tidligere 

Beitetilskudd 

488 – Lam, født i år 

Beitetilskudd 

445 – Geiter, voksne og kje 

Beitetilskudd 

Småfe på utmarksbeite 

Kode – dyr 

Brukes til å beregne 

440 – Geiter, voksne og kje 

Utmarksbeitetilskudd 

431 – Sauer, født i fjor eller tidligere 

Utmarksbeitetilskudd 
Maksimalt grovfôrareal 
Maksimalt innmarksbeiteareal 

432 – Lam, født i år 

Utmarksbeitetilskudd 

Småfe av bevaringsverdig rase 

Kode – dyr 

Brukes til å beregne 

722 – Søyer av bevaringsverdig rase 

Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser 

723 – Værer av bevaringsverdig rase 

Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser 

724 – Ammegeiter av bevaringsverdig rase 

Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser 

Griser 

Totalt antall griser på telledato 

Kode – dyr 

Brukes til å beregne 

155 – Avlspurker 

Husdyrtilskudd 

Maksimalt grovfôrareal 

Avløsertilskudd 

156 – Råner 

Husdyrtilskudd 

Avløsertilskudd 

158 – Ungpurker 

Brukes til statistikk 

159 – Ungråner 

Brukes til statistikk 

154 – Smågriser 

Brukes til statistikk 

157 – Slaktegriser 

Brukes til statistikk 

Økologiske griser 

Kode - dyr 

Brukes til å beregne 

830 – Økologiske avlsgriser 

Brukes til statistikk 

Griser solgt som livdyr i søknadsåret 

Kode - dyr 

Brukes til å beregne 

181 – Griser solgt som livdyr, vekt på minst 50 kg 

Brukes til statistikk 

833 – Økologiske griser solgt som livdyr 

Brukes til statistikk 

Slakta griser 

Kode - dyr 

Brukes til å beregne 

Slakta gris 

Husdyrtilskudd 

Avløsertilskudd 

Økologiske slaktegriser 

Tilskudd til økologiske husdyr 

Grovfôravgrensning 

Antallet hentes ut fra Landbruksdirektoratets oversikt over slakta dyr (se under).

Varekoder for antall griser slakta i søknadsåret (fra Landbruksdirektoratets oversikt over slakta dyr)

Varekode – beskrivelse 

Brukes til å beregne 

970420 – Leieslakting gris 

Husdyrtilskudd 

Avløsertilskudd 

970423 – Leieslakting flådd gris 

Husdyrtilskudd 

Avløsertilskudd 

170050 – Gris 

Husdyrtilskudd 

Avløsertilskudd 

170750 – Gris krepert erstattet 

Husdyrtilskudd 

Avløsertilskudd 

Økologiske slaktegriser: 

Varekode – beskrivelse 

Brukes til å beregne 

Avkryssing for øvrige koder – Økologisk slaktegris 

Tilskudd til økologiske husdyr 

Grovfôravgrensning 

Fjørfe og rugeegg 

Totalt antall fjørfe på telledato, rugegg levert i løpet av søknadsåret

Kode – dyr 

Brukes til å beregne 

161 – Verpehøner 

Husdyrtilskudd 

Avløsertilskudd 

162 – Rugeegg levert til rugeri 

Husdyrtilskudd 

Avløsertilskudd 

168 – Avlsdyr av ender, kalkuner og gjess 

Husdyrtilskudd 

Avløsertilskudd 

175 – Livkyllinger 

Brukes til statistikk 

176 – Slaktekyllinger 

Brukes til statistikk 

174 – Ender, kalkuner og gjess for slakt 

Brukes til statistikk 

Økologisk fjørfe 

Kode – dyr 

Brukes til å beregne 

841 – Økologiske verpehøner 

Maksimalt grovfôrareal 

Kyllinger og kalkuner solgt som livdyr i søknadsåret 

Kode – dyr 

Brukes til å beregne 

185 – Kyllinger og kalkuner solgt som livdyr 

Avløsertilskudd 

Slakta fjørfe 

Varekode – beskrivelse 

Brukes til å beregne 

Slakta gjess 

Avløsertilskudd 

Slakta kalkuner 

Avløsertilskudd 

Slakta ender 

Avløsertilskudd 

Slakta kyllinger 

Avløsertilskudd 

Økologiske slaktekyllinger 

Avløsertilskudd 

Antallet hentes fra Landbruksdirektoratets oversikt over slakta dyr (se under). 

Antall kyllinger slakta i søknadsåret: 

Varekode – beskrivelse 

Brukes til å beregne 

230100 – Kylling spesial 

Avløsertilskudd 

230200 – Kylling standard 

Avløsertilskudd 

230750 – Kylling kassert/erstattet 

Avløsertilskudd 

970453 – Leieslakting kylling 

Avløsertilskudd 

Økologisk slaktekylling: 

Varekode – beskrivelse 

Brukes til å beregne 

Avkryssing for kodene over 

Avløsertilskudd 

Antall ender slakta i søknadsåret: 

Varekode – beskrivelse 

Brukes til å beregne 

260100 – And spesial 

Avløsertilskudd 

260200 – And standard 

Avløsertilskudd 

260750 – And kassert/erstattet 

Avløsertilskudd 

970456 – Leieslakting and 

Avløsertilskudd 

Antall kalkuner slakta i søknadsåret: 

Varekode – beskrivelse 

Brukes til å beregne 

240100 – Kalkun spesial 

Avløsertilskudd 

240200 – Kalkun standard 

Avløsertilskudd 

240750 – Kalkun kassert/erstattet 

Avløsertilskudd 

970454 – Leieslakting kalkun 

Avløsertilskudd

Antall gjess slakta i søknadsåret: 

Varekode – beskrivelse 

Brukes til å beregne 

250100 – Gås spesial 

Avløsertilskudd 

250200 – Gås standard 

Avløsertilskudd 

250750 – Gås kassert/erstattet 

Avløsertilskudd 

970455 – Leieslakting gås 

Avløsertilskudd 

Andre husdyr 

Andre husdyr på telledato 

Kode – dyr 

Brukes til å beregne 

178 – Hjort, 1 år og eldre 

Husdyrtilskudd 

Maksimalt grovfôrareal 

Maksimalt innmarksbeiteareal 

Avløsertilskudd 

179 – Hjort, under 1 år 

Maksimalt grovfôrareal 

Maksimalt innmarksbeiteareal 

Avløsertilskudd 

180 – Kaniner 

Maksimalt grovfôrareal 

Avløsertilskudd 

183 – Struts 

Maksimalt grovfôrareal 

192 – Esel 

Maksimalt grovfôrareal 

Maksimalt innmarksbeiteareal 

194 – Bifolk 

Husdyrtilskudd 

196 – Lama 

Maksimalt grovfôrareal 

Maksimalt innmarksbeiteareal 

197 – Alpakka 

Maksimalt grovfôrareal 

Maksimalt innmarksbeiteareal 

Andre husdyr på beite 

Kode – dyr 

Brukes til å beregne 

480 – Lama 

Beitetilskudd 

481 – Alpakka 

Beitetilskudd 

486 – Hjort 

Beitetilskudd 

Areal 

Grovfor 

Totalt disponibelt grovfôrareal 

Kode – type areal 

Brukes til å beregne 

210 – Fulldyrket eng 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

211 – Overflatedyrket eng 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

212 – Innmarksbeite 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

213 – Andre grovfôrvekster til fôr 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

Økologisk grovfôrareal 

Kode – type areal 

Brukes til å beregne 

870 – Annet areal (grovfôr), økologisk areal samt 2. års karens 

Økologisk arealtilskudd 

271 – Innmarksbeite, økologisk areal 

Økologisk arealtilskudd 

Korn og annet frø til modning 

 

Totalt disponibelt areal med korn og annet frø til modning 

Kode – type areal 

Brukes til å beregne 

240 – Vårhvete 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

247 – Høsthvete 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

238 – Rug og rughvete 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

242 – Bygg 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

243 – Havre 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

237 – Oljevekster 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

245 – Erter og bønner til konservesindustri (høstet før modning) 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

235 – Engfrø og annen såfrøproduksjon 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

236 – Erter, bønner og andre belgvekster til modning 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

239 – Korn til krossing 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

231 – Annet korn og frø som er berettiget tilskudd 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd

Økologisk kornareal 

Kode – type areal 

Brukes til å beregne 

855 – Korn til modning og krossing, økologisk samt 2. års karens 

Økologisk arealtilskudd 

 

Frukt, bær, planteskolearealer og blomster 

Totalt disponibelt areal med frukt, bær, planteskolearealer og blomster 

Kode – type areal 

Brukes til å beregne 

272 – Epler 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

273 – Pærer 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

274 – Plommer 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

271 – Moreller og kirsebær 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

280 – Jordbær 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

282 – Andre bærarter 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

283 – Andre fruktarter 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

285 – Planteskoleareal og blomsterdyrking på friland 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

Økologiske frukt- og bærarealer 

Kode – type areal 

Brukes til å beregne 

863 – Frukt og bær, økologisk areal samt 2. og 3. års karens 

Økologisk arealtilskudd 

Grønnsaker og poteter 

Totalt areal med grønnsaker og poteter 

Kode – type areal 

Brukes til å beregne 

264 – Grønnsaker på friland, inkl. matkålrot og urter 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

230 – Poteter 

Arealtilskudd 

Kulturlandskapstilskudd 

Økologiske grønnsaks- og potetarealer 

Kode – type areal 

Brukes til å beregne 

861 – Poteter, økologisk areal samt 2.års karens 

Økologisk arealtilskudd 

864 – Grønnsaker, økologisk areal samt 2. års karens 

Økologisk arealtilskudd 

Annet areal i drift 

Kode – type areal 

Brukes til å beregne 

223 – Grønngjødsling 

 

290 – Brakka areal 

 

294 – Areal i drift, men ikke berettiget produksjonstilskudd 

 

876 – Areal brakka for å bekjempe ugras, økologisk eller 2. års karens 

Økologisk arealtilskudd 

Økologisk grønngjødslingsareal 

Kode – type areal 

Brukes til å beregne 

852 – Grønngjødsling, 2. års karens 

Økologisk arealtilskudd 

875 – Grønngjødsling, økologisk areal 

Økologisk arealtilskudd 

Arealer i første års karens 

Kode – type areal 

Brukes til å beregne 

880 – Innmarksbeite i 1. års karens 

Økologisk arealtilskudd 

881 – Grovfôrareal i 1. års karens 

Økologisk arealtilskudd 

882 – Annet areal (enn grovfôr) i 1. års karens 

Økologisk arealtilskudd 

Jordbruksareal ute av drift 

Kode – type areal 

Brukes til å beregne 

292 – Fulldyrket og/eller overflatedyrket, ute av drift 

 

293 – Innmarksbeite, ute av drift 

 

Grovfôrsalg 

Kode – type areal 

Brukes til å beregne 

521 – Høy 

Maksimalt grovfôrareal 

522 – Surfôr 

Maksimalt grovfôrareal 

523 – Høyensilasje 

Maksimalt grovfôrareal 

Frukt, bær og grønt

Frukt (unntatt epler og pærer til press) 

Kode – type 

Brukes til å beregne 

001 – Epler 

Distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker 

002 – Pærer 

Distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker 

003 – Plommer 

Distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker 

004 – Moreller 

Distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker 

005 – Kirsebær 

Distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker

Epler og pærer til press 

Kode – type 

Brukes til å beregne 

006 – Epler og pærer til press 

Distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker 

Bær 

Kode – type 

Brukes til å beregne 

011 – Jordbær 

Distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker 

012 – Bringebær 

Distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker 

013 – Solbær 

Distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker 

014 – Rips 

Distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker 

016 – Hageblåbær 

Distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker 

021 – Stikkelsbær

Distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker 

022 – Industribær

Distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker 

Veksthusgrønnsaker 

Kode – type 

Brukes til å beregne 

031 – Tomat 

Distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker 

032 – Slangeagurk 

Distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker 

033 – Salat (også friland) 

Distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker 

Matpotet og frilandsgrønnsaker i Nord-Norge 

Kode – type 

Brukes til å beregne 

060 – Poteter og frilandsgrønnsaker 

Distriktstilskudd for matpotet og frilandsgrønnsaker (ekskl. salat) dyrket i Nord-Norge 

Fant du det du lette etter?