Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – beregningsveiledning

Innhold på siden:

5. Tilskudd til små og mellomstore melkebruk

For å få tilskudd til små og mellomstore melkebruk, må foretaket ha mellom 6 og 50 melkekyr (kode 120) ved en av telledatoene (jf. kap. 7.2.3 i Jordbruksavtale 2020-2021). Tilskuddet beregnes med utgangspunkt i antall melkekyr (i kode 120) foretaket har.

For de første dyrene, vil tilskuddet øke med en sats per ku. Deretter vil tilskuddet reduseres med en gitt sats per ku til man sitter igjen med 0 kr. Med utgangspunkt i intervallene i Jordbruksavtalen 2020-2021, innebærer dette at tilskuddet blir høyere for hvert dyr opp til og med 23 kyr, og deretter trappes ned til og med 50 kyr (jf. tabell 7.2 i kap. 7.2.3 i Jordbruksavtale 2020-2021). Foretak som har færre enn 6 eller flere enn 50 kyr, får ikke tilskuddet (jf. tabell 7.2 i kap. 7.2.3 i Jordbruksavtale 2020-2021). Tilskuddet beregnes med halve satsen for antall dyr på hver av telledatoene. 

Eksempel  

Eksempelet er basert på intervaller og satser fra Jordbruksavtale 2018-2019.  

Et foretak hadde  

 • 20 melkekyr på telledato 1. mars (del 1) 
 • 45 melkekyr på telledato 1. oktober (del 2) 

Med utgangspunkt i at satsen per melkeku per år er 1 400 kroner i intervallet 1-23 melkekyr, og reduksjonssatsen per melkeku per år i intervallet 24-50 melkekyr er -1 150 kr, får vi følgende satser for hver del av søknaden:  

 • sats per ku i intervallet 1-23 (1 400/2): 700 kroner 
 • reduksjonssats per ku i intervallet 24-50 ( -1 150/2): -575 kroner 

Tilskudd 1. mars – del 1 av søknaden  

Foretaket hadde  

 • 20 melkekyr på telledato 1. mars.  

Så lenge foretaket har 23 eller færre dyr, beregnes tilskuddet ved å gange antall dyr med satsen for dyr i intervallet 1-23. 

1.mars 
Intervaller 1-23 
Antall dyr 20
Sats del 1 av søknaden 700
Beregning 20*700
Beregnet tilskudd 14 000
Intervaller 24-50 
Antall dyr -
Sats del 1 av søknaden -
Beregning -
Beregnet tilskudd 0
Sum beregnet tilskudd (1. mars)  
Beregnet tilskudd intervall 1-23 14 000 
Beregnet tilskudd intervall 24-50 0
Sum beregnet tilskudd 14 000 kroner  

Tilskudd 1. oktober – del 2 av søknaden    

Foretaket hadde  

 • 45 melkekyr på telledato 1. oktober.  

Ettersom foretaket har flere enn 23 dyr, gjøres beregninga i tre trinn:  

 • Trinn 1
  • Beregne tilskudd for dyrene i intervallet 1-23.
  • Foretaket skal få 700 kroner for hver ku opp til ku nummer 23 (23 kyr *700): 16 100 kroner. 
 • Trinn 2
  • Beregne tilskudd for dyrene i intervallet 24-50.
  • Når foretaket har flere enn 23 kyr, skal tilskuddet reduseres med 575 kroner per ku for ku nummer 24 og opp til ku nummer 50.
  • Foretaket hadde 45 melkekyr, og skal derfor reduseres for alle dyr mellom ku nummer 23 og ku nummer 45 (45-23): 22 kyr som reduserer tilskuddet.
  • Foretakets tilskudd skal reduseres med 575 kroner for 22 kyr (22 kyr *-575 kroner): -12 650 kroner. 
 • Trinn 3
  • Summere tilskuddet For å finne foretakets tilskudd, tar man utgangspunkt i summen fra trinn 1 og trekker fra summen fra trinn 2 (16 100 – 12 650): 3 450 kroner. 
1.oktober 
Intervall 1-23  
Antall dyr 23 
Sats del 1 av søknaden 700
Beregning 20*700
Beregnet tilskudd 14 000
Intervall 24-50  
Antall dyr 232
Sats del 1 av søknaden -575 
Beregning 22*-575 
Beregnet tilskudd -12 650 
Sum beregnet tilskudd (1. oktober) 
Beregnet tilskudd intervall 1-23 14 000 
Beregnet tilskudd intervall 24-50 -12 650 
Sum beregnet tilskudd 3 450 kroner 

Fant du det du lette etter?