Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – beregningsveiledning

8. Tilskudd for dyr på beite

Beitetilskudd  

Foretak som har hatt sau, lam, geit, kje, alpakka, storfe, hjort, hest og lama på beite kan motta beitetilskudd for disse dyrene. Tilskuddet beregnes ved å gange antall dyr med satsen som framgår av jordbruksavtalen (tabell 7.7 i kapittel 7.6 i Jordbruksavtale 2020–2021).  

Tilskudd for dyr på utmarksbeite  

Foretak som har hatt storfe, hest, geit, kje, sau og lam på utmarksbeite i minst 5 uker kan motta utmarksbeitetilskudd for disse dyrene. Tilskuddet beregnes ved gange antall dyr med satsen som framgår av jordbruksavtalen (tabell 7.8 i kapittel 7.6 i Jordbruksavtale 2020–2021).  

Spesielle beregningsregler for tilskudd til dyr på utmarksbeite  

Tilskuddet for sau og lam på utmarksbeite beregnes på grunnlag av et veid gjennomsnitt av antall dyr sluppet på utmarksbeite og antall dyr sanket etter minst 5 uker på utmarksbeite. Dyr sluppet teller 70 prosent og dyr sanket teller 30 prosent. 

Eksempel 

Et foretak som slipper 100 sauer på utmarksbeite, og kun sanker 90, vil få tilskudd for 97 sauer. 

Sluppet på utmarksbeite  
Antall sau og lam 100
Vekting 70 %
Antall dyr man får tilskudd for (100*0,7) 70
Sanket på utmarksbeite  
Antall sau og lam 90
Vekting 30 %
Antall dyr man får tilskudd for (90*0,3) 27

Totalt antall dyr man får tilskudd for: (70+27=) 97 dyr 

Fant du det du lette etter?