Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – beregningsveiledning

6. Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon

Foretak med ammekyr mottar driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon. Dersom et foretak har både ammekyr (kode 121) og melkekyr (kode 120), mottar foretaket kun driftstilskuddet for de ammekyrne som oppfyller rasekravet (det vil si at ammekyrne er av minst 50 prosent av rasene som er definert under punktet «Ammeku» i kapittel 7.2.2 i jordbruksavtalen) (kode 118). Se også Spesielle beregningsregler for husdyrtilskuddet - Melkeku og ammeku i samme foretak.  

Tilskuddet beregnes ved å gange antall ammekyr med sats fastsatt i jordbruksavtalen. Det er ulike satser avhengig av hvilken sone man har driftssenter i. Se Ulike satser i ulike geografiske områder - Soneinndeling for areal- og driftstilskudd for oversikt over hvordan sonene fordeler seg i landet.  

Minste- og maksimalantall  

For å motta tilskuddet, må foretaket ha minst 6 ammekyr. Altså vil et foretak med 5 ammekyr ikke motta tilskuddet, mens et foretak med 6 ammekyr vil motta 6 ganger gjeldende sats. Man mottar maksimalt tilskudd for 40 ammekyr.  

Halv sats for antall dyr ved hver telledato  

I beregningen av tilskuddet benyttes halv sats for antall dyr på hver av telledatoene. Hvis satsen er 4 488 kroner per ammeku per år (gjeldende sats for sone 5–7 i Jordbruksavtale 2020–2021, tabell 7.5 i kap. 7.4.), får man (4 488/2): 2 244 kroner per ammeku foretaket disponerte ved hver telledato. 

Eksempel  

Eksempelet er basert på Jordbruksavtale 2017-2018.  

Et foretak som har driftssenter i Vestfold (sone 1) hadde  

  • 5 ammekyr på telledato 1. mars 
  • 41 ammekyr på telledato 1. oktober  

I 2017 var satsen for 1 ammeku per foretak 3 282 kr i året i sone 1. Foretak som har mindre enn 6 ammekyr får ikke driftstilskudd, og foretak med flere enn 40 ammekyr får maksimalt tilskudd for 40 kyr.  

Tilskudd 1. mars – del 1 av søknaden  

Foretaket hadde 5 kyr, og har derfor for få kyr for å få beregnet driftstilskudd for spesialisert storfekjøttproduksjon i del 1 av søknaden.  

1.mars 
Antall dyr 5
Sats per ku per søknadsdel (3 282/2) 1 641
Beregning Færre enn 6 kyr gir ikke tilskudd 

Tilskudd 1. oktober – del 2 av søknaden 

Foretaket hadde 41 kyr. Siden det maksimalt gis tilskudd for 40 kyr, får foretaket tilskudd for 40 kyr, selv om det har flere kyr enn 40. I del 2 av søknaden har foretaket dermed rett på 65 640 kroner. 

1.oktober 
Antall dyr 41 
Sats per ku per søknadsdel (3 282/2) 1 641
Beregning (40*1 641) 65 640 

Beregnet tilskudd: 65 640 kroner  

Fant du det du lette etter?