Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/47 Kapittel 2

Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 11. Dokumentasjon og melding

§ 11 

Søker må dokumentere svikt i honningproduksjon og klimaårsak.

Ved melding til kommunen med etterfølgende kontroll før slynging, kan dokumentasjonskravet være oppfylt.

Kilde: Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsene 

Foretaket har ansvar for å dokumentere at årsaken til svikt i honningproduksjon er klimabetinget, jf. rundskrivet pkt. 1.2.4 om melding til kommunen. Dette sikrer at kommunen har mulighet til å kontrollere skaden/produksjonssvikten på et tidspunkt der kommunens kontroll har en hensikt. 

Fant du det du lette etter?