Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/47 Kapittel 2

Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 13,14 og 15 - Standardiserte satser og normer

§ 13, 14 og 15 

Kommentarer til bestemmelsene

Nasjonale tilskuddssatser for hver enkelt vekst er fastsatt i § 13. Dersom det ikke er fastsatt en sats for den aktuelle veksten, skal statsforvalteren benytte en egnet sats i vekstgruppen, jf. § 2 i sats- og beregningsforskriften. Spesialpotet er definert som ferskpotet (nypoteter) høstet innen 31. juli, mandelpotet, spesialsorter som gulløye og ringerikspotet samt settepotet, jf. Landbruksdirektoratets rapport nr. 19/2018 «Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt 2018».

Tilskudd ved produksjonssvikt i grovfôrproduksjon 

De fastsatte normavlingene for hver kommune er fastsatt i § 14.

I § 15 er det fastsatt normer for fôrverdier av grovfôr på lager. Dette er normer som benyttes både ved beregning av tilskudd ved salgsproduksjon av grovfôr og ved beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i grovfôr på foretak med egne husdyr.

Bestemmelsen inneholder også normer for fôropptak som skal benyttes for å beregne den delen av skadeårets avling som er brukt til fôring av dyrene før oppmålingsdato. Normen for fôropptaket for «øvrige småfe» omfatter fravendte lam på høstbeite, mjølkegeit og ammegeit. Normen for «ammeku» gjelder for kyr med kalv.

Grunnlaget for fastsetting av normavlinger, fôrnormer- og verdier framgår av notat fra Bioforsk i 2014.

Fant du det du lette etter?