Til hovedinnhold

Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Oversikt over endringer

  • Tittelendring
    Forskriften endret navn til Forskrift om satser og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon den 30.08.2021.
  • § 4a. Særlige regler for tap som skyldes mangel på arbeidskraft på grunn ac koronapandemien
    Endringene fra 2020 ble den 30.03.2021 bestemt videreført i 2021.
  • Kapittel 5 – Standardiserte satser og normer (§§ 13, 13a., 14 og 15)
    Satsene for tilskudd ved produksjonssvikt som skyldes mangel på arbeidskraft på grunn av koronapandemien videreføres i 2021.

Med bakgrunn i et pågående arbeid med gjennomgang av hele avlingssviktordningen, er ny ordlyd i tittelen på forskriftene foreløpig ikke implementert i søknadssystemet Elf, forskriftstekst osv. I kommentarene vil derfor begrepene erstatning og avlingssvikt fortsatt være brukt ved direkte henvisning til disse.

Fant du det du lette etter?