Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/47 Kapittel 2

Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 12. Kommunens ansvar for kontroll

§ 12 

Ved produksjonssvikt skal kommunen utføre stedlig kontroll på minimum 10 % av foretakene det er mottatt melding fra.

Ved svikt i honningproduksjon skal kommunen foreta stedlig kontroll på minimum 50 % av foretakene det er mottatt melding fra.

Kilde: Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsene 

Denne bestemmelsen definerer kommunens ansvar for stedlig kontroll. Hensikten med den stedlige kontrollen er å kartlegge årsaksforholdene, jf. produksjonssviktsforskriften § 2 og 2a. Veiledning for vurdering av klimaprosenten er gitt i rundskrivets kapittel 1.2.

Klimabetinget skade 

Når kommunen mottar melding fra foretak om klimaskade som kan medføre at foretaket søker tilskudd, skal minimum 10 % av de innmeldte skadene kontrolleres av kommunen. Kontrollutplukket bør være risikobasert. I tilfeller der kommunen ikke har kapasitet til stedlig kontroll av arealer eller honningproduksjon for å vurdere skadeårsak, kan kommunen inngå avtale med fagmiljø f.eks. Norsk landbruksrådgivning om kontroll. Retningslinjer for avtale mellom de to partene er gitt i rundskrivets kapittel 2.5.6 om uhøstet areal.

Fant du det du lette etter?