Til hovedinnhold

Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Innledning

Kommentarene gjelder forskrift 2018-08-01 nr. 1215 om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (sats- og beregningsforskriften).

LMD vedtok midlertidige endringer i forskrift om tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon den 7.5.2020. Disse endringene la opp til midlertidige endringer også i sats- og beregningsforskriften. Den 10.8.2020 vedtok Landbruksdirektoratet endringene i sats- og beregingsforskriften etter en høringsrunde på seks uker. Den 30.03.2021 ble det vedtatt å videreføre endringene fra sesongen 2020 også i 2021.

Med bakgrunn i et pågående arbeid med gjennomgang av hele avlingssviktordningen, er ny ordlyd i tittelen på forskriftene foreløpig ikke implementert i søknadssystemet Elf, forskriftstekst osv. I kommentarene vil derfor begrepene erstatning og avlingssvikt fortsatt være brukt ved direkte henvisning til disse.

Fant du det du lette etter?