Til hovedinnhold

Agros – saksbehandling

Behandle søknad

 

Agros skjermbilde som viser behandlingsprosessen.png

1. Mottar en ny søknad

  • Finn fram saken i listen over «Nye oppgaver» under «Min arbeidsbenk» i Agros.
Agros skjermbilde som viser steg 1 mottar en ny søknad i Agros.png

2. Behandle søknad

  • Gå igjennom søknaden. 
  • Velg «behandle sak» og korrigerer eventuelle feil/mangler i søknaden.

Det blir automatisk laget en saksbehandlerversjon av søknaden når du tar en sak til behandling.

Agros skjermbilde 1 som viser behandling av søknader.png
  • Gå igjennom alle fanene for å sjekke at alt er komplett og for å vurdere søknaden.
Agros skjermbilde 2 som viser behandling av søknad.png

3. Fatte vedtak

  • Utarbeid forslag til vedtak under «Fatte vedtak» seksjonen.

Saksbehandlerløsningen Agros produserer vedtaksbrev automatisk basert på en felles mal. Det finnes maler for innvilget tilskudd, avslag og avvisning. Informasjon fra søknads- og saksbehandlerskjema flettes inn i vedtaksmalen. En stor andel av teksten i brevene er standardtekst. De ulike ordningene har ulik informasjon og ulikt antall fritekstfelter som flettes inn i vedtaksbrevet. Brevmalen sørger for at mange av punktene som må med i et vedtaksbrev blir ivaretatt. Saksbehandler er imidlertid ansvarlig for helheten i vedtaksbrevet og at forhold knyttet til det aktuelle tiltaket er tilstrekkelig beskrevet.

Vedtaksmalene kan bli endret og vi anbefaler at dere alltid forhåndsviser brevet og gjør dere kjent med malen før dere begynner å skrive vedtak. Dukan på et hvilket som helst tidspunkt benytte funksjonen “Forhåndsvis vedtaksbrev” for å se hvordan vedtaksbrevet ser ut.

Når det er utarbeidet en innstilling

  • Send saken til godkjenning ved å benytte funksjonen “send til godkjenning”
Agros skjermbilde som viser steg 3.0 fatte vedtak.png

Saken forblir på din arbeidsbenk til den er godkjent.

4. Godkjenne vedtak

Godkjenner får saken inn på sin arbeidsbenk.

  • Finn fram saken.
  • Velg «Start godkjenning» for å behandle saken.
Agros skjermbilde som viser vedtak sendt til godkjenning i Agros.png

Godkjenner må vurdere saken og lese igjennom vedtaksbrevet. Godkjenner kan velge å sende saken tilbake til saksbehandler, eller godkjenne saken.

Agros skjermbilde som viser steg 4.0 godkjenne vedtak.png

Hvis saken godkjennes, vil vedtaksbrevet bli sendt ut. Vedtaksbrevet sendes til søker og til arkivet til behandlendeenhet.

Hvis søker er et foretak, sendes vedtaksbrevet til Altinn. Hvis søker er privatperson, sendes vedtaksbrevet til søkers digitale postkasse. Hvis søker ikke har en digital postkasse, blir vedtaket sendt til postadressen som er registrert i folkeregisteret.

5. Utbetaling – direktetilskudd

Om det er et direktetilskudd, blir penger utbetalt til søker innen en uke.

Utbetaling – prosjekttilskudd

Søker kan sende digital utbetalingsanmodning via Altinn.

 

 

Fant du det du lette etter?