Til hovedinnhold

Agros – saksbehandling

Saksbehandling, roller og tilganger  

Oppbygging av brukerroller i Agros 

Her finner du oversikt over de ulike type roller som finnes i Agros, og hva de har tilgang til å utføre av oppgaver. 

Tilgang: LES  
Antall 1 per ordning i AGROS 
Rolle Innsynsbruker 
Beskrivelse

Bruker med denne rollen kan, for saker i sin enhet: 

 • søke opp saker (avansert søk) 
 • se sak, inkludert søknad og tidligere saksbehandlinger og vedtak 
 • se oversikt over sakens hendelser 

Merk at det skal være et tjenstlig behov også for tildeling av denne rollen. Rollen kan ikke se vedlegg lastet opp av søker. 

Tilgang: SB  
Antall 1 per ordning i AGROS 
Rolle Saksbehandler
Beskrivelse

Bruker med denne rollen kan, for saker i sin enhet: 

 • ta sak til behandling 
 • innstille vedtak og sende til godkjenning 
 • registrere utbetalingsanmodning, behandle og utbetale 
 • avslutte sak og inndra restmidler 
 • gjenåpne sak og innstille nytt vedtak, inkludert endring av prosjektfrist 
Tilgang: GODKJ  
Antall 1 per ordning i AGROS 
Rolle Godkjenner 
Beskrivelse

Bruker med denne rollen kan, for saker i sin enhet: 

 • ta sak til godkjenning 
 • returnere sak til saksbehandler med kommentar, eller 
 • godkjenne vedtaket, slik at vedtaksbrev blir sendt til søker, og direktetilskudd blir utbetalt eller ansvar på saker om prosjekttilskudd blir oppdatert 
 • gjøre tilsvarende som lesebruker  

Merk at gjeldende rutiner ved tildeling av godkjenner-rollen krever at godkjenner må ha budsjettdisponeringsmyndighet for tilskuddsordningen i sin enhet.

Tilgang: OF_FYLKE  
Antall 1 per ordning i AGROS 
Rolle Ordningsforvalter fylke 
Beskrivelse

Bruker med denne rollen kan: 

 • se oversikt over rammer og forbruk per kommune 
 • fordele rammer til kommuner og trekke tilbake rammer 
 • gjøre tilsvarende som lesebruker 
Tilgang: OF_LDIR  
Antall 1 per ordning i AGROS 
Rolle Ordningsforvalter Landbruksdirektoratet 
Beskrivelse

Bruker med denne rollen kan: 

 • se oversikt over rammer og forbruk per fylke 
 • fordele rammer til fylker og trekke tilbake rammer 
 • gjøre tilsvarende som lesebruker 
Tilgang: REGNSKAP 
Antall 1 for AGROS 
Rolle Regnskapsansvarlig 
Beskrivelse

Bruker med denne rollen kan: 

 • søke opp saker (avansert søk) 
 • se sak, inkludert søknad og tidligere saksbehandlinger og vedtak 
 • se oversikt over sakens hendelser 
 • tilgang til rapporter/statistikk 
 • se oversikt over rammer og forbruk per fylke 

Administrere og bestille tilgang i Agros 

Fylkesadministrator for Nett-SLF kan opprette nye brukere i Agros på ordninger på kommunenivå. 

For alle andre, bestilles tilganger hos support@landbruksdirektoratet.no. Dette må gjøres av nærmeste leder.  

Samme person kan ha både rollen som saksbehandler og rollen som godkjenner. Det kan være aktuelt ved små landbrukskontor, og betyr at personen kan opptre både som saksbehandler og godkjenner i samme ordning. Løsningen har imidlertid en sperre som gjør at det ikke er mulig å saksbehandle og godkjenne samme sak. 

Personer som skal ha tilgang til flere ordninger, må få tildelt rolle i alle ordninger som de skal ha tilgang til.  

Rollene er navngitt etter følgende struktur: AGROS_<kortnavn på ordningen>_<Tilgang>.  

For eksempel hvis det skal gis saksbehandler tilgang til ordningen «Tilskudd til drenering av jordbruksjord» så heter rollen AGROS_DRENERING_SB 

Fant du det du lette etter?