Til hovedinnhold

Agros – saksbehandling

Oppgaver som kan utføres på en sak av saksbehandler

Fjern meg som saksbehandler

Hvis du har tatt en sak til behandling og ønsker å fjerne deg selv som saksbehandler, kan du legge saken tilbake som ny sak på arbeidsbenken.

 • Velg: «Fjern meg som saksbehandler» i "Oppgaver"

Når du bruker denne funksjonen, vil alt som er gjort av endringer av saksbehandler bli slettet og saken vil gå tilbake til status «Søknad innsendt».

Bytte saksbehandler på en sak

En saksbehandler kan overta en sak fra en annen saksbehandler.

For å overta en sak fra en annen saksbehandler, må du som skal overta saken

 1. Søke opp saken i "Avansert søk"
 2. Gå inn på saken
 3. Velge «Behandle sak»

Gjenåpne en sak

Hvis du ønsker å gjenåpne en sak som er avsluttet

 • Velg: "Oppgaver – Gjenåpne sak"
Agros skjermbilde som viser gjenåpne en sak.png
Agros skjermbilde som viser bekreftelsesvindu for gjenåpne sak.png

 

Avslutte sak

42 dager før gjennomførings- og rapporteringsfristen utløper, sender løsningen automatisk ut et varselbrev til søker om at fristen snart utløper. Søker mottar melding på SMS og/eller e-post om dette varselet. Varselbrevet sendes også til kommunens arkiv.

Søkeren kan nå sende utbetalingsanmodning eller søke om forlenget frist hvis regelverket for ordningen tillater dette.

Hvis saken blir stående i status «Vedtak sendt» uten at prosjektfristen endres, vil løsningen ta tak i sakene igjen 60 dager etter at prosjektfristen er utløpt.

Saker uten tidligere delutbetalinger 

Saker uten tidligere delutbetalinger vil bli avsluttet og restmidler inndratt. 

Saker med tidligere utbetalinger

Saker med tidligere utbetalinger blir satt i status "Under avslutning", og vises på arbeidsbenken.  

For å avslutte saken

 1. Plukk opp saken i arbeidsbenken
 2. Velg "Avslutte sak"
Agros skjermbilde som viser fanen avluttet sak.png

 

 1. Hvis du vurderer at delutbetalingene ikke skal kreves tilbake, men at resttilskudd skal inndras og saken avsluttes, fullføres saksbehandlingen ved hjelp av denne funksjonen
Agros skjermbilde som viser vindu for fullføring av saksbehandling.png

 

 
 1. Hvis du vurderer at delutbetalingene helt eller delvis skal kreves tilbake
 • Velg «Avbryte avslutte sak» for å få saken tilbake til status «vedtak sendt»
 • Velg «Fatte nytt vedtak»

Se beskrivelse av <lenke til «Fatte nytt vedtak»>

Agros skjermbilde som viser funksjonern avbryte avslutte sak.png

 

Avbryte avslutte sak

Saker som er blitt automatisk satt til «Under avslutning» på grunn av utløpt prosjektfrist kan settes tilbake til aktiv.

 • Velg: «Avbryte avslutt sak» under "Oppgaver"

Saken går da tilbake til status «vedtak sendt».

Trekke sak

Hvis søker har sendt inn en søknad som er feil eller er så mangelfull at søker bør sende inn en ny søknad, skal søknaden slettes fra arbeidsbenken. 

 • Velg: "Trekke sak"

Søker må bli informert om dette.

Eksempel på søknader med feil kan være søknad til feil ordning, eller til feil søknadsmottaker.

Sette sak tilbake til søknadsmottaker

I Agros kan saksbehandler hos statsforvalteren ta en sak fra kommunen til behandling.

Hvis saken ikke skulle bli behandlet av statsforvalteren kan de flytte saken tilbake til kommunen, som var mottaker av saken.

Hvis saken har blitt godkjent av statsforvalteren, kan ikke saken flyttes tilbake til søknadsmottaker.

Fant du det du lette etter?