Til hovedinnhold

Agros – saksbehandling

Innhold på siden:

Fatte nytt vedtak

Nytt vedtak 

I Agros kan det fattes nye vedtak på saker som ligger med status «Vedtak sendt». For saker som er avsluttet, må saken gjenåpnes før det kan fattes nytt vedtak.

For å fatte et nytt vedtak

1. Velg «Oppgaver" og "Fatte nytt vedtak»

Agros skjermbilde som viser hvor fattes nytt vedtak.png

Saken blir lagret som en ny versjon og du kan nå endre vedtaket. 

Agros skjemrbilde som viser bekreftelse av fatte nytt vedtak.png

2. Endre i vedtaksfeltene 

Du kan endre på en eller flere av disse vedtaksfeltene

  • Prosjekttittel
  • Vedtak (innvilget, avslått, avvist)
  • Tilskuddsbeløp
  • Forutsatt total kostnad
  • Frist for å gjennomføre og rapportere
Agros skjermbilde som viser endringer saksbehandler kan gjøre.png

Når du skal endre rapporteringsfrist er det viktig at du endrer feltet «Frist for å gjennomføre og rapportere» og ikke bare legger inn ny rapporteringsfrist i nytt vedtaksbrev. Agros vil automatisk avslutte saker og inndrar midlene 6 uker etter rapporteringsfristen.

3. Beskriv årsaken

  • Legg inn en god beskrivelse av årsaken til at det er blitt fattet et nytt vedtak, i feltet "Begrunnelse".

Vedtaksbrevet som brukes ved «Fatte nytt vedtak» inneholder ikke noe standardtekst siden denne funksjonen kan brukes i ulike sammenhenger. 

Agros skjermbilde som viser vedtaksbrev for fatte nytt vedtak.png

4. Send saken til godkjenning

Når godkjenner har godkjent nytt vedtak, sendes det ut nytt vedtaksbrev til søker. Vedtaksbrevet blir arkivert hos behandlende enhet.

Kun endre frist

For saker som er migrert/overført fra det gamle fagsystemet Saturn, kan du endre frist uten å fatte nytt vedtak. 

For saker som ikke er migrert/overført må du alltid fatte nytt vedtak om du endrer gjennomførings- og rapporteringsfrist. Se hvordan du endrer rapporteringsfrist. 

Agros skjermbilde som viser hvor du kan fatte nytt vedtak, kun endre frist.png

For å kun endre frist

1. Velg «Fatte vedtak»

2. Endre dato i «Frist for å gjennomføre og rapportere»

Agros skjermbilde som viser bekreftelse for å fatte nytt vedtak, kun endre frist.png

3. Beskriv årsaken

  • Legg inn den nye datoen og en god beskrivelse av årsaken til at datoen en endret, i feltet "Begrunnelse".

Vedtaksmalen for «Fatte nytt vedtak» inneholder ingen standardtekst. Saksbehandler må skrive brevet i fritekstfeltet «begrunnelse».

Agros skjermbilde som viser hvordan velge frist for å gjennomføre og rapportere.png

4. Send til godkjenning 

  • Velg «Send til godkjenning» for å få godkjent nytt vedtak med ny gjennomførings- og rapporteringsfrist.

Det er viktig at godkjenner kontrollerer at ny gjennomførings- og rapporteringsfrist i Agros og i vedtaksbrevet stemmer overens før de godkjenner vedtaket. Hvis det kun er lagt inn ny frist i begrunnelsen i vedtaksbrevet, men ikke i Agros under «Frist for å gjennomføre og rapportere, vil det oppstå problemer. Saksbehandlingssystemet Agros har støtte for automatisk avslutning og inndragning av tilskudd 6 uker etter at fristen er utløpt. Det er datoen i feltet «Frist for å gjennomføre og rapportere» som styrer tidspunktet for automatisk avslutning av saken.

Agros skjermbilde som viser gjennomførings og rapporteringsfrist som samsvarer.png

5. Kontrollere dato 

Ønsker du å kontroller at det ligger riktig gjennomførings- og rapporteringsfrist på saken 

  1. søke opp saken i "Avansert søk"
  2. gå inn på saken og velge «Oversikt over saken»/» Informasjon»
Agros skjermbilde som viser hvordan saksbehandler kan kontrollere at det ligger riktig frist på saken.png

 

 

Fant du det du lette etter?