Til hovedinnhold

Rundskriv 2021-3 - Utgått

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – forvaltningsansvar og saksbehandling - Rundskriv 2021-3

1. Hvem har ansvar for hva

Forvaltningen av produksjons- og avløsertilskudd er delegert, og forvaltningen skjer på tre ulike nivå: Kommunen, Statsforvalter og Landbruksdirektoratet. Her finner du en oversikt over hovedoppgavene som det enkelte forvaltningsnivå har ansvar for. 

Kommunen

Det fremgår av forskrift om produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket at kommunen er vedtaksmyndighet for produksjons- og avløsertilskudd. Det innebærer i grove trekk at kommunen har ansvar for å: 

Oversikten er ikke utfyllende, for en mer detaljert beskrivelse av kommunens oppgaver må dette dokumentet gjennomgås i sin helhet. 

Statsforvalter

Statsforvalter er forvaltningsnivået over kommunen, og har ansvaret for å: 

Se også i «Virksomhets- og økonomiinstruks for statsforvalteren» for oversikt over de overordna ansvarsområder for statsforvalter knyttet til tilskuddsforvaltningen generelt og forvaltningen av produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket spesielt. 

Oversikten er ikke utfyllende, for en mer detaljert beskrivelse av statsforvalters oppgaver må dette dokumentet gjennomgås i sin helhet. 

Landbruksdirektoratet

Det fremgår av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket at Landbruksdirektoratet administrerer tilskuddene. Det betyr at Landbruksdirektoratet har ansvar for dette: 

  • regelverksforvaltning og -utvikling 
  • behandle klager på vedtak fattet av statsforvalter 
  • utarbeidelse av veilednings- og søknadsmateriell til søkere 
  • vedlikehold og videreutvikling av eStil PT (fagsystemet for registrering av søknad, saksbehandling og utbetaling av tilskudd) 
  • utarbeidelse av utfyllende kommentarer til regelverket 
  • utarbeidelse av instruks og retningslinjer for saksbehandling 
  • utarbeide forslag til endelige tilskuddssatser innenfor avsatte økonomiske rammer 
  • gjennomføre selve utbetalingen av tilskuddsmidlene 
  • føre regnskap for disponeringen av tilskuddsmidlene 

Fant du det du lette etter?