Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/5

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – forvaltningsansvar og saksbehandling

8. Dispensasjonskoder og merkekoder i eStil PT

Statsforvalteren kan i særlige tilfeller innvilge dispensasjon fra enkelte vilkår. Statsforvalteren må i slike tilfeller fatte et særskilt vedtak om dette. Enkelte typer dispensasjoner må registreres i eStil PT for at man skal kunne behandle søknaden i saksbehandlingssystemet (såkalte «dispensasjonskoder»). Det finnes også andre særskilte tilfeller som krever en merking av søknadene (såkalte «merkekoder») for at søknadene kan behandles.

8.1 Dispensasjon fra enkelte bestemmelser i tilskuddsregelverket

Kommunene skal veilede søker om muligheten til å søke dispensasjon. Søkeren søker dispensasjon ved å sende søknad om dispensasjon til kommunen. Der kommunen mottar søknad om dispensasjon, skal den sendes til statsforvalteren sammen med kommunen sin vurdering av saken. Statsforvalteren må vurdere dispensasjonssøknaden og sende svar til søkeren med kopi til kommunen. Statsforvalteren kan i særlige tilfeller innvilge dispensasjon fra enkelte vilkår i forskriften jf. forskriftens § 9, og fra enkelte vilkår i jordbruksavtalen. Statsforvalteren må i slike tilfeller fatte et særskilt vedtak om dette. For nærmere omtale av vilkårene for dispensasjon, se kommentarer til regelverk § 9.

Enkelte typer dispensasjoner (såkalte «dispensasjonskoder») må registreres i eStil PT for at man skal kunne behandle ferdig søknaden i saksbehandlingssystemet. Dispensasjonskodene registreres av statsforvalteren i eStil PT. Les mer om registrering av dispensasjonskoder i brukerveiledning for saksbehandling i eStil PT punkt 6.1.

8.2 Dispensasjoner som ikke registreres i eStil PT

Dispensasjoner fra andre vilkår i forskriften må behandles utenfor eStil PT. Dispensasjoner fra forskriften må behandles utenfor eStil PT. Hvis dispensasjon innvilges, endrer saksbehandler «Godkjente opplysninger» i tråd med vedtaket om dispensasjon. Avviket må begrunnes. 


8.3 Dispensasjon i inaktivt søknadsår

Et søknadsår blir satt som inaktivt når et nytt søknadsår åpnes i eStil PT. Hvis det registreres dispensasjon i et inaktivt søknadsår (tidligere søknadsår), er det ikke mulig for søkeren selv å legge inn/endre egne søknadsopplysninger. Kommunen må da registrere søknaden på vegne av søkeren. Fremgangsmåten for dette er beskrevet i brukerveiledning for saksbehandling i eStil PT punkt 1.4.  

8.4 Merkekoder

Det finnes noen særskilte tilfeller som krever en merking av søknadene (såkalte «merkekoder») for at søknadene kan ferdigbehandles. Det kan for eksempel være tilfeller der søkere ikke har driftstilknytning i Landbruksregisteret på søknadstidspunktet, men likevel oppfyller vilkårene for å motta tilskudd. Kommunen og statsforvalteren registrerer merkekoder i eStil PT. Les mer om registrering av merkekode i brukerveiledning for saksbehandling i eStil PT punkt 6.3.
 

Fant du det du lette etter?