Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/5

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – forvaltningsansvar og saksbehandling

2. Viktige datoer

Tidslinjen for produksjons- og avløsertilskudd følger et fast oppsett, med aktiviteter i søknadsåret og i utbetalingsåret. Oversikten under inkluderer frister for søkere, og perioder og frister for saksbehandling for søknadsåret 2024.

For søkere

Oversikt over viktige datoer for søkere finner du på siden om produksjons- og avløsertilskudd

For saksbehandling, kontroll og utbetaling

I søknadsåret
Dato  Aktivitet 
Før gjennomføring av saksbehandling Utarbeide/ gjennomgå kontrollplan
30. mars -> Saksbehandling 
Anvende kontrollplan til å plukke ut konkrete søknader til kontroll 
Behandle innkommende søknader
30. oktober - 23. desember Saksbehandling 
Anvende kontrollplan til å plukke ut konkrete søknader til kontroll
Behandle innkommende søknader
23. desember Saksbehandling 
Frist for saksbehandler å sette søknad til foreløpig godkjent/avvist/avslått 
I utbetalingsåret
Dato Aktivitet
19. januar Saksbehandling 
Frist for saksbehandler å sette søknad med etterregistrerte opplysninger til foreløpig godkjent/ avvist/avslått for søknader som skal være med i hovedutbetalingen.
19. januar Endelige satser er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.
20. januar - 4. februar Saksbehandling 
Fatte vedtak ved endelig godkjenning.  
4. februar Saksbehandling 
Frist for å endelig godkjenne søknader (fatte vedtak). Søknader som ikke er endelig godkjent i løpet av 4.2. vil ikke bli med i hovedutbetalingen.
5. februar - 14. februar Saksbehandling 
Ikke adgang til å endelig godkjenne eller gjenåpne søknader i denne perioden
14. februar Hovedutbetaling

Søknader som ikke er ferdig behandlet innen fristen for å bli med i hovedutbetalingen, endelig godkjennes så fort de er ferdig behandlet. Det gjennomføres regelmessige utbetalinger etter hovedutbetalingen. Se mer informasjon på siden om endelig godkjenning og utbetaling etter hovedutbetaling i punkt 7.3.

Tidspunkt for maskinelle kontroller

De fleste maskinelle kontroller kjøres løpende når saksbehandler er inne og behandler enkeltsøknader, se nærmere omtale av kontrollene i oversikt over maskinelle kontroller. Imidlertid er det noen kontroller som kjøres på nytt for hele søkermassen når det foreligger nye uttrekk fra eksterne kontrollkilder. Søknader som er satt til «foreløpig godkjent», kan da endre status til «under behandling» dersom informasjonen fra den eksterne kontrollkilden tilsier det. 

Hvilke kontroller det gjelder, omtales i listen under: 

Periode  Kontroll 
Begynnelsen av april  Maskinell kontroll mot Debio
Midten av november  Maskinell kontroll mot Debio 
Begynnelsen av desember  Maskinell kontroll mot Kuregisteret ved Norsk Genressurssenter
Midten av januar  Maskinell kontroll mot Debio 

Se omtale av kontrollene i rundskrivets punkt 6.3.3 og i oversikt over maskinelle kontroller.

Fant du det du lette etter?