Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/5

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – forvaltningsansvar og saksbehandling

Innhold på siden:

Innledning

Rundskrivet beskriver instrukser og retningslinjer for saksbehandling og kontroll av søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning i jordbruket. Sentrale krav og føringer for saksbehandlingen som følger av forvaltningsloven og økonomiregelverket er belyst i rundskrivet. 

Rundskrivet må leses i sammenheng med

I produksjonstilskudd og avløsertilskudd - beregningsveiledning finner du forklaring på hvordan produksjonstilskudd og avløsertilskudd blir beregnet. Veilederen kan benyttes som et oppslagsverk av både søkere og forvaltning av tilskuddene.

Oversikt over endelige satser finnes i Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - endelige satser

I produksjonstilskudd og avløsertilskudd – søkeveiledning finner søker forklaring på hvordan søker fyller ut søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Det er bare foretak som kan motta tilskudd. I rundskrivet benyttes benevnelsen «søker» om foretaket som søker tilskudd. Med «søker» menes ikke her personen som har fullmakt til å søke på vegne av foretaket.
 

Fant du det du lette etter?