Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - søkeveiledning

Oversikt over endringer

Endringer i søkeveiledningen fra 7.10.2022

Kapittel 4 Antall dyr er oppdatert med presisering om produksjonstilskudd til hestehold og kravet til vanlig jordbruksproduksjon.

Endringer i søkeveiledningen fra 26.9.2022

Søkeveiledningen er oppdatert i forkant av søknadsperioden for del 2 for søknadsåret 2022. Det er gjort endringer i følgende kapitler:

  • Oversikt over endringer. Det er tatt et delkapittel med omtale av ekstrautbetaling 2022
  • Kapittel 8 “Frukt, bær, grønt og potet”: Det er tatt inn beskrivelse om det ekstra distriktstilskuddet for industribær som ble innført i jordbruksoppgjøret.

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret 2022

Jordbruksoppgjøret 2022 medførte endringer på en rekke områder. For produksjonstilskudd og avløsertilskudd fikk flere av tilskuddene endrede satser. Intervallet for husdyrtilskudd for sau ble endret fra 2 til 3 intervaller, hvor det tidligere første intervallet ble delt i to; 1-75 dyr og 76-150 dyr. Du finner intervaller og de foreløpige satsene for søknadsåret 2022 (del 1 og del 2) i jordbruksavtalen 2022 – 2023 kapittel 6.6, kapittel 7.1 – 7.8 og kapittel 9.1.

Distriktstilskudd for industribær

Det ble i jordbruksoppgjøret innført et ekstra distriktstilskudd for industribær. Dette er et tilskudd som gis for bær som nyttes til bearbeiding, og det kommer i tillegg til det ordinære distriktstilskuddet for bær som gis for alle bær, uavhengig av om bærene går til konsum eller bearbeiding. Se nærmere forklaring i kapittel 8 Frukt, bær, grønt og potet.

Ekstrautbetaling 2022

I jordbruksoppgjøret ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd. Ekstrautbetalingen av produksjonstilskudd baseres på søknadsrundene for produksjonstilskudd i oktober 2021 og mars 2022. Ekstrautbetalingen av produksjonstilskudd skjedde i september. Produsenter som starter opp i 2022 vil få utbetaling i februar 2023.

Avhengig av hvilken produksjon man har, utmåles tilskudd på grunnlag av:

  • Godkjente tall fra vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for 2021
    • For foretak som ikke søkte eller fikk godkjent produksjons- og avløsertilskudd for 2021, legges godkjente tall fra vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for 2022 til grunn (vedtak fattes i februar 2023).
  • Søkers registrerte tall i del 1 av søknad om produksjonstilskudd med søknadsfrist 15. mars 2022. Tilskuddet som utbetales med grunnlag i søkers registrerte opplysninger blir korrigert mot godkjente opplysninger i forbindelse med vedtak om utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2022.

Du finner mer informasjon på vår nettside.

Fant du det du lette etter?