Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - søkeveiledning

Oversikt over endringer

Endringer i søkeveiledningen fra 27.02.2024

Søkeveiledningen er oppdatert i forkant av søknadsåret 2024. Det er gjort endringer i følgende kapittel:

  • Kapittel 6: Bevaringsverdige husdyrraser: Omtale av maskinelle kontroller i søknadssystemet som kontrollerer at dyrene oppfyller vilkårene for tilskuddet, herunder omtale av ny maskinell kontroll av om antall bevaringsverdige sauer ført opp i søknaden stemmer med antall sauer registrert med låst rasekode i Sauekontrollen. 

Nytt brukergrensesnitt i søknadssystemet:

Vi har oppdatert utseendet på systemet, så når du åpner søknaden, vil du legge merke til at det ser annerledes ut. Men søknadsprosessen forblir uendret fra tidligere.  

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret 2024

Jordbruksoppgjøret 2024 kan medføre endringer i hvilke ordninger du kan søke tilskudd for i 2024, og det vil også kunne medføre endringer i tilskuddssatsene for det du fører opp i søknaden i 2024. Når du leverer del 1 av søknaden i mars, er ikke jordbruksoppgjøret påbegynt enda. Tilskuddssatsene som legges til grunn i visningen av foreløpig beregnet tilskudd er satsene fra jordbruksavtalen 2023 -2024. Resultatet av jordbruksoppgjøret 2024 vil være klart før sommeren, og eventuelle endringer i hva det gis tilskudd for vil omtales når denne søkeveiledningen oppdateres i midten av september, i forkant av at del 2 av søknaden åpner for registrering 1. oktober. Når du leverer del 2 av søknaden i oktober, vil tilskuddssatsene som legges til grunn i visningen av foreløpig beregnet tilskudd være de foreløpige satsene fra jordbruksavtale 2024-2025.

Fant du det du lette etter?