Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - søkeveiledning

Oversikt over endringer

Endringer i søkeveiledningen fra 18.2.2022

Søkeveiledningen er oppdatert i forkant av søknadsåret 2022. Det er gjort endringer i følgende kapitler:

  • Min side: Omtale av mulighet for å laste opp vedlegg og endre kontaktinformasjon etter søknadsfrist.
  • Kapittel 11: Egenerklæringer: Omtalen er oppdatert i tråd med at egenerklæring om gjødslingsplan og plantevernjournal skal fylles ut ved del 2 av søknaden.

Endring i miljøkravbestemmelsene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Den 14. oktober 2021 ble det gjort endringer i miljøkravbestemmelsene i § 4 tredje og fjerde ledd i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.Det er gjort endringer i produksjonstilskuddforskriftens § 4 tredje og fjerde ledd. Tidligere har det medført avslag på areal- og kulturlandskapstilskudd ved inngrep som forringer kulturlandskapet eller manglende vegetasjonssone mot vassdrag.

Regelverket er nå endret slik at det skal avkortes i de tilskuddene som gis for arealer foretaket disponerer dersom det er gjort inngrep som forringer kulturlandskapet eller kravet om vegetasjonssoner mot vassdrag er brutt. Se nærmere omtale av miljøkravene i kapittel 3i denne søkeveiledningen og i kommentarer til § 4 Tilskudd til jordbruksareal.

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret 2022

Jordbruksoppgjøret 2022 kan medføre endringer i hvilke ordninger du kan søke tilskudd for i 2022, og det vil også kunne medføre endringer i tilskuddssatsene for det du fører opp i søknaden i 2022. Når du leverer del 1 av søknaden i mars, er ikke jordbruksoppgjøret påbegynt enda.Tilskuddssatsene som legges til grunn i visningen av foreløpig beregnet tilskudd er satsene fra teknisk jordbruksavtale 2021-2022. Resultatet av jordbruksoppgjøret 2022 vil være klart før sommeren, og eventuelle endringer i hva det gis tilskudd for vil omtales når denne søkeveiledningen oppdateres i midten av september, i forkant av at del 2 av søknaden åpner for registrering 1. oktober. Når du leverer del 2 avsøknaden i oktober, vil tilskuddssatsene som legges til grunn i visningen av foreløpig beregnet tilskudd være de foreløpige satsene fra jordbruksavtalen 2022-2023.

Fant du det du lette etter?