Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - søkeveiledning

Min side Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Når du har logget inn i søknaden via Altinn, kommer du først inn til «Min side». På denne siden finner du en oversikt over viktige datoer og lenker til veiledning og regelverk.

Her finner du også knappen for å gå inn i din søknad om produksjonstilskudd. Der ser du også søknadsstatus og tidspunkt for siste lagring. Dersom du har lagret søknaden (for å fortsette utfyllingen senere) men ikke har sendt inn søknaden enda, vil søknaden ha status «Under registrering». Når du har sendt inn søknaden, vil status være «Søknad sendt».

På Min side har du også mulighet til å oppdatere kontaktinformasjon (mobilnummer og epostadresse) etter søknadsfristen er utløpt.

Dersom du etter søknadsfristen har utløpet har behov for å laste opp vedlegg til søknaden, kan du gjøre det fra Min side.

Nederst på Min side finner du vedtaksbrev og tidligere leverte søknader (siste innleverte versjon).

Fant du det du lette etter?