Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - søkeveiledning

6. Bevaringsverdige husdyrraser

Denne seksjonen skal fylles inn av:

Alle foretak som disponerer dyr av bevaringsverdig husdyrrase på telledato 1. oktober

Utfyllingstidspunkt:

  • Del 1 (søknadsfrist 15. mars): NEI
  • Del 2 (søknadsfrist 15. oktober): JA

Opplysningene du fører opp i denne seksjonen kan gi grunnlag for tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser. 

Det kan gis ekstra tilskudd for dyr av bevaringsverdige husdyrraser. Før opp dyrene som oppfyller kravene til slikt tilskudd, i kodene under, i tillegg til i kodene for husdyrtilskudd. Vilkårene for tilskuddet er beskrevet i tabellen. Opplysningene om storfe av bevaringsverdig rase kontrolleres maskinelt mot Kuregisteret. I 2024 vil det bli innført en ny maskinell kontroll av om antall bevaringsverdige sauer ført opp i søknaden stemmer med antall sauer registrert med låst rasekode i Sauekontrollen.Se også kommentarer til § 3 Tilskudd til husdyrhold, Fjerde ledd, bokstav a-d: Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser.

Forklaring på koder i søknaden - Bevaringsverdige husdyrraser

Kode 

Type areal 

Ytterligere beskrivelse 

720 

Kyr av bevaringsverdig rase 

Melkekyr og ammekyr av bevaringsverdig storferase, som har kalvet i løpet av de siste 18 måneder. Sidet trønder- og nordlandsfe (STN), østlandsk rødkolle, dølafe, vestlandsk raudkolle,vestlandsk fjordfe og telemarkfe regnes som bevaringsverdige storferaser. Kyrne må være minst 7/8 raserene. Kyrne må være registrert i Kuregisteret ved Norsk genressurssenter, senest på telledato 1.10. 

721 

Okser av bevaringsverdig rase 

Okser av bevaringsverdig storferase som er minst 12 måneder eller eldre på telledato 1.10. Det gis tilskudd for inntil 2 okser av samme rase per foretak. Sidet trønder- og nordlandsfe (STN), østlandsk rødkolle, dølafe, vestlandsk raudkolle, vestlandsk fjordfe og telemarkfe regnes som bevaringsverdige storferaser. Oksene må være minst 7/8 raserene. Oksene må være registrert i Kuregisteret ved Norsk genressurssenter, senest på telledato 1.10. 

722 

Søyer av bevaringsverdig rase 

Søyer av bevaringsverdig sauerase, som er født i fjor eller tidligere. Blæset, dala, fuglestadbrogete, grå trønder, rygja og steigar regnes som bevaringsverdige saueraser. Søyene må være registrert med låst rasekode i Sauekontrollen på telledato 1.10. 

723 

Værer av bevaringsverdig rase 

Værer av bevaringsverdig sauerase, som er født i fjor eller tidligere. Blæset, dala, fuglestadbrogete, grå trønder, rygja og steigar regnes som bevaringsverdige saueraser. Værene må være registrert med låst rasekode i Sauekontrollen på telledato 1.10. 

724 

Ammegeiter av bevaringsverdig rase 

Ammegeiter av rasen kystgeit. Ammegeitene må være registrert med låst rasekode i Ammegeitkontrollen på telledato 1.10. Ammegeiter er geiter som har kjeet minst én gang og som ikke er melkegeiter. 

725 

Unghester under 3 år av bevaringsverdig rase 

Unghest under 3 år, som er av bevaringsverdig hesterase. Dølahest, fjordhest og nordlandshest/ lyngshest regnes som bevaringsverdige hesteraser. Hestene må på telledato 1.10. være stambokført (rasegodkjent) og ha fått utstedt hestepass. 

Fant du det du lette etter?