Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - søkeveiledning

7. Solgt grovfôr

Denne seksjonen skal fylles inn av:  

Alle foretak som har disponert grovfôrareal i vekstsesongen, og som har solgt grovfôr i perioden fra og med 1. juli året før søknadsåret til og med 30. juni i søknadsåret.

Utfyllingstidspunkt:

  • Del 1 (søknadsfrist 15. mars): NEI
  • Del 2 (søknadsfrist 15. oktober): JA

Opplysningene du fører opp i denne seksjonen legges til grunn ved fastsetting av tilskuddsberettiget grovfôrareal.

I søknaden skal du føre opp hvor mye du har solgt av høy, surfôr og høyensilasje i perioden fra og med 1. juli året før søknadsåret til og med 30. juni i søknadsåret. Dokumentasjon på mengde og type solgt fôr, må kunne legges fram om kommunen ber om det.  

Følgende krav gjelder ved salg av grovfôr 

  • mengden fôr skal være spesifisert og solgt til markedspris 
  • fôret skal være lagringsdyktig før du selger det, med unntak for gras til brikettering 

Alt annet salg av grovfôr regnes som bortleie av areal. 

Videresalg av grovfôr (salg av grovfôr som foretaket ikke selv har produsert), gir ikke grunnlag for tilskudd. 

Hvis foretaket har vært forhindret fra å høste vanlig avling av omsettelig kvalitet på grunn av flom, tørke eller andre forhold utenfor foretakets kontroll, kan kommunen fastsette maksimalt tilskuddsberettiget areal fra grovfôrsalg for foretaket uten at det er solgt grovfôr. 

Ved oppstart eller utvidelse av grovfôrproduksjon for salg, kan perioden 1. juli i søknadsåret til 31. mars påfølgende år legges til grunn. 

Forklaring på koder i søknaden – Solgt grovfôr

Kode 

Type areal  

Ytterligere beskrivelse  

521 

Høy

Høy solgt i perioden 1. juli året før søknadsåret til og med 30. juni søknadsåret. Tørrstoffinnhold over 82 prosent. 

522 

Surfôr

Surfôr solgt i perioden 1. juli året før søknadsåret til og med 30. juni søknadsåret. Tørrstoffinnhold fra 20 til og med 50 prosent. 

523 

Høyensilasje

Høyensilasje solgt i perioden 1. juli året før søknadsåret til og med 30. juni søknadsåret. Tørrstoffinnhold fra 50 til 82 prosent. 

Fant du det du lette etter?