Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - søkeveiledning

1. Grunnopplysninger

Denne seksjonen skal fylles inn av:

Alle foretak som søker produksjonstilskudd og avløsertilskudd.

Utfyllingstidspunkt:

  • Del 1 (søknadsfrist 15. mars): JA
  • Del 2 (søknadsfrist 15. oktober): JA 

Om foretaket

Søknaden er forhåndsutfylt med navn på foretaket, organisasjonsnummer, adresse, hvem som kan representere foretaket og selskapsform. Hvis noen av opplysningene er feil, må du oppdatere dette i Enhetsregisteret hos Brønnøysundregistrene.  

Foretakets gårds- og bruksnummer (driftssenter)

Søknaden er forhåndsutfylt med det gårds- og bruksnummeret som driftssenteret til foretaket ditt er registrert med i Landbruksregisteret. I Landbruksregisteret får hvert foretak et driftssenter med egne kartkoordinater på et gitt gårds- og bruksnummer. Dette gårds- og bruksnummeret avgjør blant annet hvilken kommune som behandler søknaden til foretaket ditt. Hvis denne informasjonen mangler i Landbruksregisteret, får du opp et felt i søknaden der du skal oppgi gårds- og bruksnummer til foretaket ditt. 

Hvilket gårds- og bruksnummer foretaket ditt står oppført med, avhenger av hvilken produksjon du driver: 

  • For husdyrprodusenter, legges foretakets gårds- og bruksnummer til landbrukseiendommen hvor driftsbygningen med husdyrproduksjon er plassert (se mer informasjon i seksjon Egenerklæringer).  
  • For produsenter uten husdyr, legges foretakets gårds- og bruksnummer til den landbrukseiendommen med driftsbygning hvor foretaket disponerer og aktivt driver størst jordbruksareal.  
  • For foretak som bare driver med honningproduksjon, legges foretakets gård- og bruksnummer til den landbrukseiendommen hvor slynge-/lagerrom er plassert.

Dersom du ikke er husdyrprodusent og mener at foretaket ditt står oppført i feil kommune, ta kontakt med kommunen din. Husdyrprodusenter finner mer informasjon om driftssenter i seksjon Egenerklæringer.

Kontaktinformasjon

Du skal fylle inn e-postadresse og/eller mobilnummer i søknaden. Hvis du leverte søknad i fjor, er søknaden forhåndsutfylt med kontaktinformasjonen du oppga da.

Mobilnummeret/ e-postadressen vil brukes av landbruksforvaltningen for å kontakte deg om produksjons- og avløsertilskudd.

Landbruksdirektoratet bruker mobilnummer/e-postadresse til å sende deg påminnelse om søknadsfrist og etterregistreringsfrist, og til å varsle deg om at du har mottatt følgende dokumenter i Altinn-innboksen:

  • vedtaksbrev 
  • informasjon om del 1 og del 2 av søknaden (sendes ut i forbindelse med telledato)
  • kvittering på levert søknad

Dersom du har behov for å endre kontaktinformasjonen din etter at søknad er levert og endringsfristen er utløpt, kan du gjøre det på Min side.

Målform

Velg målformen du vil ha på vedtaket (tilskuddsbrevet), kopi av levert søknad og annen informasjon du mottar om produksjonstilskudd fra Landbruksdirektoratet. Hvis du leverte søknad forrige søknadsår vil søknaden være forhåndsutfylt med målformen du valgte da. 

For å endre målformen i selvet søknadsskjemaet, klikk på nynorsk/bokmål øverst i høyre hjørne i nettleseren. 

Kontonummer

Søknaden er forhåndsutfylt med det kontonummeret som foretaket har registrert hos Landbruksdirektoratet. Tilskuddet utbetales til dette kontonummeret. For å kunne sende inn søknad må foretaket ditt være registrert med kontonummer.  

Hvis foretaket ditt ikke er registrert med et kontonummer, om kontonummeret er feil eller du ønsker å endre kontonummer, bruk skjema «Registrering av kontonummer for utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet». Det nye kontonummeret du har registrert blir synlig i søknadsskjemaet når du klikker på oppdater i nettleseren, eller på «Kontroller søknad» i seksjonen «Oppsummering og send».   

Hvis du ønsker å endre kontonummeret som tilskuddet skal utbetales til, må du gjøre det før februar i utbetalingsåret. 

Deltakere i foretaket

Søknaden er forhåndsutfylt med deltakere i foretaket. Det listes opp navn på person(er) og rolle(r). Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret. Hvis noen av opplysningene er feil, må du oppdatere dette i Enhetsregisteret hos Brønnøysundregistrene.  

Fant du det du lette etter?