Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/2

Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom med videre – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Oversikt over endringer

I henhold til jordbruksavtalen for 2023/-2024, har det skjedd en satsendringer. Den høyeste maksimale dagsatsen har blitt hevet fra 2 100 kroner til 2 450 kroner. De fire satsene for tilskuddsgrunnlag mellom 5 000 og 30 000 kroner har blitt hevet tilsvarende jf. pkt. 9.2 i jordbruksavtalen.

I tilknytning til § 2 under “fradrag for inntekter” er det presisert at all fordel vunnet ved arbeid som er skattepliktig, skal trekkes fra tilskuddet. Det omfatter også skattepliktig fosterhjemsgodtgjørelse, men ikke dekning av utgiftene.

Fant du det du lette etter?