Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/4

Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom med videre – kommentarer til regelverk

Oversikt over endringer

Det er ingen endringer i regelverket eller satsene for tilskuddsordningen fra 2021 til 2022. 
Vi har likevel endret omtalen fra tidligere "kommentarer til regelverk" noe i et forsøk på å gi bedre veiledning til søkerne og landbruksforvaltningen. Vi gir altså i utgangspunktet ingen nye signaler, men forsøker å utdype og forklare gjeldende retningslinjer enda bedre. Endringene er først og fremt knyttet til det følgende:

Næringsinntektsvilkåret

I denne utgaven av «kommentar til regelverk» har vi forsøkt å tydeliggjøre næringsinntektsvilkåret i § 3 andre ledd ved bruk av eksempler. 

Det er også lagt til et eget avsnitt om samboere. Her fremkommer noe som kanskje vil oppfattes som en nyhet; at såkalt meldepliktige samboere i prinsippet kan få næringsinntekt fra samboerens enkeltpersonforetak. Dette er imidlertid ikke nytt, men det er etter det Landbruksdirektoratet erfarer ganske sjelden at samboere gjør de grepene som skal til for å gjøre dette riktig.

Tilskudd ved sykdom hos barn

I omtalen av § 6 første ledd har vi presisert at det ikke gis tilskudd for å være hjemme med syke barn, i motsetning for kronisk syke barn som omhandles i §6. andre ledd.

Dispensasjon

Under § 9 andre ledd har vi forsøkt å tydeliggjøre hva som skal til for at dispensasjon kan innvilges. Vi har skrevet inn eksempler som er ment å gjøre det letter å vurdere om noe kan anses som et særlig tilfelle i og med at dette er et vilkår for å gi dispensasjon. 
 

Fant du det du lette etter?