Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/2

Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom med videre – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 14. Iverksetjing

§ 14

Forskrifta gjeld frå 1. januar 2015. Frå same tid blir forskrift 8. november 2006 nr. 1227 om tilskot til avløysing oppheva.

Kilde: Sykdomsavløsningsforskriften (lovdata.no)

Kommentarer til bestemmelsen

Ingen kommentar.

Fant du det du lette etter?