Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/2

Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom med videre – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Innledning

Reglene om tilskudd til sykdomsavløsning m.m. er å finne i:

  • Forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom m.m.
    Vilkårene for å kunne få tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel står i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom m.m. (sykdomsavløsningsforskriften). Forskriften trådte i kraft 1. januar 2015.
  • Jordbruksavtalen kapittel 9.2.
    Utmålingsreglene, det vil si reglene som bestemmer hvor mye tilskudd søkeren maksimalt kan få, står i jordbruksavtalen. Avtalens punkt 9.2. har regler om tilskuddsgrunnlag, maksimale dagsatser, og fradrag for jordbrukerens inntekter.

I tillegg gjelder selvsagt forvaltningsloven for behandlingen av søknader om tilskuddet.

Fant du det du lette etter?