Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/42

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1-7. Saksbehandling

§ 1-7

Vedtak om tilskudd fattes av fylkesmannen.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag (Lovdata)

Kommentar til bestemmelsen

Statsforvalteren behandler søknadene i første instans. Landbruksdirektoratet er klageinstans og siste instans, jf. fvl. § 28 første ledd og forskriftens § 1-13. 

Fant du det du lette etter?