Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/42

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 2-1. Definisjoner

§ 2-1

Med beitekrise menes en hendelse som avviker markant fra den normale beitevariasjonen som er mellom år, der en vesentlig andel av beitearealet er utilgjengelig, og det foreligger en betydelig risiko for omfattende tap av rein.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen

Det er kriseberedskapsutvalget som skal fastslå om det foreligger en beitekrise, se § 2-2. 

Fant du det du lette etter?