Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/16

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 2. Periode for tilskuddsberegning

§ 2 

Perioden for tilskuddsberegning etter denne forskriften (tilskuddsåret) er reindriftsåret, som løper fra 1. april til og med 31. mars, med mindre noe annet følger av de enkelte bestemmelsene. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag (Lovdata)  

Periode for tilskuddsberegning 

Bestemmelsen i § 2 fastsetter at perioden for tilskuddsberegning (tilskuddsåret) skal tilsvare reindriftsåret, som er perioden mellom 1. april og 31. mars.

I enkelte bestemmelser i forskriften, som i § 3 første ledd nr. 2 og § 10, er det brukt en annen beregningsperiode – kalenderåret. Dette har sammenheng med at siidaandelsleder og reinlag leverer skattemelding for siste kalenderår, som slutter 31. desember. Når siidaandelsleder/reinlaget leverer søknad om tilskudd, er næringsoppgaven og skattemeldingen for perioden 1. januar-31. mars enda ikke levert til skattemyndighetene. Ved behandling av søknader om tilskudd må saksbehandler være oppmerksom på denne forskjellen.

Fant du det du lette etter?