Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/16

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 7. Særskilt driftstilskudd til ungdom

§ 7 

Leder av siidaandelen som er under 30 år per 1. januar i driftsåret, kan innvilges driftstilskudd på inntil 40 000 kroner. I felles siidaandel kan likevel eldste ektefelle eller samboer være over 30 år.

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag (Lovdata)  

Kommentarer til bestemmelsen 

Formålet med særskilt driftstilskudd til ungdom er å støtte opp om siidaandelsledere under 30 år som er under etablering/oppbygging av egen drift.

For å få særskilt driftstilskudd til ungdom må siidaandelsleder være under 30 år per 1. januar i tilskuddsåret. For tilskuddsåret 2021/2022 er dette 1. januar 2022. Hvis siidaandelen drives av ektefeller/samboere i fellesskap, kan siidaandelen få tilskudd hvis den yngste lederen er under 30 år per 1. januar i 2022, selv om den eldste lederen er over 30 år.

Fant du det du lette etter?