Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/31

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag – kommentarer til regelverk

Forskriftsendringer siden forrige driftsår

§ 8 – Særskilt driftstilskudd til kvinner

Satsen for driftstilskudd til kvinner er økt fra 25 000 kroner til 40 000 kroner.

§ 10 – Produksjonspremie

Satsen for produksjonspremie er justert opp. Satsen er nå 39 prosent av beregningsgrunnlaget.

Det maksimale beregningsgrunnlaget for siidaandeler er økt fra 600 000 kroner til 650 000 kroner. Det utbetales altså ikke produksjonspremie til siidaandeler for avgiftspliktig salgsinntekt som overstiger 650 000 kroner. 

Det stilles nå krav til at salgsinntekt av kjøtt fra rein som er slaktet på slakteri, skal være innrapportert i henhold til forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning for at inntekten kan inngå i grunnlag for beregning av produksjonspremien. 

§ 11 – Kalveslaktetilskudd

Satsen for kalveslaktetilskudd har økt fra 500 kroner til 650 kroner per slaktet kalv.

§ 12 – Simleslaktetilskudd

Tilskudd til simleslakt er fjernet. Simleslaktetilskuddet gjaldt kun for tilskuddsåret 2022/2023. Det gis dermed ikke tilskudd for slakt av simler som er over to år dette tilskuddsåret.

Fant du det du lette etter?