Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/16

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 8. Særskilt driftstilskudd til kvinner

§ 8 

Kvinner som står alene som leder av siidaandel og som har reindrift som hovednæring, kan innvilges særskilt driftstilskudd på inntil 25 000 kroner.

Med hovednæring menes at minst 50 prosent av siidaandelsleders inntekt stammer fra avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke. Kvinner som har vært reindriftslærling året før overtakelse av siidaandelen kan innvilges tilskudd dersom minst 50 prosent av lønnsinntekten stammer fra arbeidet som lærling dette året. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag (Lovdata) 

Kommentarer til særskilt driftstilskudd til kvinner

Bestemmelsen gjelder kun for siidaandelsledere. Tilskuddet kan ikke gis til reinlag.

Formålet med særskilt driftstilskudd til kvinner er å støtte kvinner som står alene som leder for en siidaandel, og som har reindrift som hovednæring.

Reindrift som hovednæring

Å ha reindrift som hovednæring etter forskriftens § 8 innebærer at siidaandelslederens inntekter i hovedsak stammer fra avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke. Det er samme definisjon av salgsinntekter som følger av § 3 nr. 2. Andre inntekter fra rein, for eksempel skinn, horn og duodji, holdes utenfor.

For de som har vært lærlinger skal vilkåret om hovednæring vurderes i forhold til lønn.

Statsforvalteren må gjøre en helhetlig vurdering av søkers inntektsopplysninger for å avgjøre om tilskuddet skal innvilges.

Fant du det du lette etter?