Til hovedinnhold

Forskrift for tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer - kommentarer til regelverk

§ 13 Opplysningsplikt og kontroll

§ 13 

Statsforvalteren skal i nødvendig utstrekning kontrollere at tiltakene er gjennomført i tråd med forutsetningene. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no)

Kommentarer til bestemmelsene 

Ingen kommentarer. 

Fant du det du lette etter?