Til hovedinnhold

Forskrift for tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer - kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Oversikt over endringer

Endringer fra forrige rundskriv

 • § 4 første ledd
  Forskriften er nå ajourført slik at oppgaven om å fastsette og godkjenne standardarder er overført fra Norsk institutt for skog og landskap til Landbruksdirektoratet.
 • § 11 andre ledd
  Forskriften er nå ajourført slik at ved avslutning av takstoppdrag skal digital kopi av alle data som er knyttet til opplistingen i § 6 i forskriften oversendes til Norsk institutt for bioøkonomi for innlegging i en database for skog- og miljødata.
 • § 12 første ledd
  Forskriften er nå ajourført slik av Jordskifterettene og Norsk institutt for bioøkonomi skal gjennom avtale om planoppdraget sikres disposisjonsrett og distribusjonsrett til dataene som er listet opp i § 6 i forskriften
  Samme avtale sikrer statsforvalteren og kommunen rettigheter til dataene som er listet opp i § 6 i forskriften

Fant du det du lette etter?