Til hovedinnhold

Forskrift for tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer - kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 16 Ikrafttredelse m.m.

§ 16 

Denne forskrift trer i kraft straks. 

Fra samme dato oppheves følgende forskrift: 

Forskrift 22. april 1994 nr. 318 om tilskudd til skogbruksplanlegging. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no)

Kommentarer til bestemmelsene 

Ingen kommentarer.  

Fant du det du lette etter?