Til hovedinnhold

Forskrift for tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer - kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 2 Virkeområde

§ 2 

Tilskuddsordningen omfatter utarbeiding av skogbruksplaner og ressursoversikter, samt registrering av skog- og miljøinformasjon i denne forbindelse. 

Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. Grensen på 10 daa kan fravikes hvis søknaden gjelder et tiltak i samarbeid mellom flere eiendommer. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (lovdata.no)  

Kommentarer til bestemmelsene 

Ingen kommentarer.  

Fant du det du lette etter?