Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/40 UTGÅTT

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 2.Periode for tilskuddsberegning

§ 2 

Perioden for tilskuddsberegning etter denne forskriften (tilskuddsåret) er reindriftsåret, som løper fra 1. april til og med 31. mars, med mindre noe annet følger av de enkelte bestemmelsene. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag (Lovdata)  

Periode for tilskuddsberegning 

Bestemmelsen fastsetter at perioden for tilskuddsberegning (tilskuddsåret) skal være reindriftsåret, altså perioden mellom 1. april og 31. mars.  

I enkelte bestemmelser i forskriften, slik som § 3 første ledd nr. 2 og § 10, er det brukt en annen beregningsperiode – kalenderåret. Dette har sammenheng med at siidaandelsleder leverer skattemelding for kalenderåret, som slutter 31. desember. Når siidaandelsleder leverer søknad om tilskudd, er næringsoppgaven og skattemeldingen for perioden 1. januar-31. mars ikke innlevert skattemyndighetene.  

Fant du det du lette etter?