Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/40 UTGÅTT

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 7. Særskilt driftstilskudd til ungdom

§ 7 

Leder av siidaandelen som er under 30 år per 1. januar i driftsåret, kan innvilges driftstilskudd på inntil 40 000 kroner. I felles siidaandel kan likevel eldste ektefelle eller samboer være over 30 år. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag (Lovdata)  

Kommentarer til bestemmelsen 

Formålet med særskilt driftstilskudd til ungdom er å støtte opp om siidaandelsledere som er under 30 år, og som er under etablering eller oppbygging av egen drift.  

For å få særskilt driftstilskudd til ungdom må siidaandelsleder være under 30 år per 1. januar i tilskuddsåret. For tilskuddsåret 2020/2021 er dette 1. januar 2021.  

Hvis siidaandelen drives av ektefeller/samboere i fellesskap, kan siidaandelen få tilskudd hvis den yngste lederen er under 30 år per 1. januar i tilskuddsåret. Dette gjelder selv om den eldste lederen er 30 år.  

Fant du det du lette etter?