Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/40 UTGÅTT

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Innledning

Vilkår for å motta tilskudd til siidaandeler og tamreinlag står i forskrift av 20. juni 2019 om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag. Forskriften for søknadsåret 2020/2021 trådte i kraft 1. juli 2020.  

Dette rundskrivet (2020-40) erstatter rundskriv 2019-24 og kommenterer reglene i forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag. Det er gjort endring i følgende bestemmelser: 

  • § 4 andre ledd bokstav e – krav om at summen av reintall fastsatt for siidaandelene ikke overstiger øvre reintall i siidaen 
  • § 10 første ledd – satsen for produksjonspremie økest til 36 prosent av avgiftpliktig inntekt 
  • § 11 første ledd – innføring av krav om optisk lengdemåling for å få kalveslaktetilskudd. 

For behandling av søknader om tilskudd gjelder reglene i forvaltningsloven. Forskrift, rundskriv, veileder og søknadsskjema er tilgjengelig på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

Søknaden kan også leveres elektronisk via Altinn. Informasjon om pålogging og levering finnes på www.altinn.no. Muligheten for å levere søknad om tilskudd elektronisk er kun åpen for dem som har levert melding om reindrift elektronisk.       

Fra 1. januar 2021 ble tittelen «fylkesmann» erstattet med «statsforvalter». I forbindelse med dette blir alle tilskuddsforskriftene endret. Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag vil bli endret fra 1. juli 2021. I de følgende kommentarene blir «fylkesmann» omtalt som «stastsforvalter» i tråd med endringen. 

Fant du det du lette etter?