Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/40 UTGÅTT

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 8. Særskilt driftstilskudd til kvinner

§ 8 

Kvinner som står alene som leder av siidaandel og som har reindrift som hovednæring, kan innvilges særskilt driftstilskudd på inntil 25 000 kroner. 

Med hovednæring menes at minst 75 prosent av siidaandelsleders inntekt stammer fra avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag(Lovdata)  

Første ledd: vilkår for tilskuddet  

Formålet med særskilt driftstilskudd til kvinner er å støtte kvinnelige siidaandelsledere og stimulere til at flere kvinner vil utøve aktiv reindrift i egen siidaandel. 

For å få særskilt driftstilskudd til kvinner må den kvinnelige søkeren: 

  • være registrert alene som leder av siidaandel per 31. mars i tilskuddsåret. For tilskuddsåret 2020/2021 er dette 31. mars 2021.  
  • ha reindrift som hovednæring. Hva regnes som hovednæring i denne sammenheng, er beskrevet i § 8 andre ledd. 

Andre ledd: reindrift som hovednæring 

Å ha reindrift som hovednæring etter forskriften innebærer at minst 75 prosent av alle siidaandelslederens inntekter for siste ligningsår må stamme fra avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke. Beregningen av 75 prosent gjøres ut fra siidaandelslederens samlet inntekt, både lønnsinntekt og næringsinntekt. 

Søker dokumenterer oppfyllelse av kravet ved å sende inn skatteoppgjør for siste ligningsår. For driftsåret 2020/2021 vil dette være ligningsåret 2019. 

Fant du det du lette etter?